1 czerwca 2023

Planowane inwestycje

American Heart of Poland przejmuje zarządzanie Szpitalem w Sztumie

1 czerwca 2023 r. Grupa American Heart of Poland przejmuje zarządzanie wieloprofilowym Szpitalem w Sztumie. Pozwoli to na ciągłość funkcjonowania Szpitala i udzielania świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Łączne inwestycje Grupy w Szpitalu w Sztumie mogą osiągnąć ponad 100 mln zł!

Grupa American Heart of Poland podpisała umowę na 20-letnią dzierżawę nieruchomości Szpitala w Sztumie. To ważny etap rozwoju American Heart of Poland w zakresie szpitalnictwa - będzie to już trzeci szpital wieloprofilowy, którym zarządza (po Katowicach i Drawsku Pomorskim).

- Szpital jest bardzo potrzebny mieszkańcom powiatu sztumskiego i okolic. Zaangażowanie się spółki American Heart of Poland w zarządzanie Szpitalem zapewni bezpieczeństwo i dostęp do wysokiej klasy procedur medycznych w ramach kontraktu z NFZ. Placówka zostanie zmodernizowana, co wpłynie na poprawę dostępności do opieki specjalistycznej oraz zwiększenie komfortu pacjentów i pracowników placówki. Plan inwestycyjny będzie związany z budynkiem głównym i rehabilitacji - zostanie przeprowadzony kompleksowy remont infrastruktury i zakupiony nowy sprzęt medyczny. Jako gwarancję naszych działań podajemy przykład szpitala w Drawsku Pomorskim, przejęcie tej placówki przez Grupę American Heart of Poland było punktem zwrotnym, który przyniósł za sobą znaczące inwestycje i poprawę funkcjonowania szpitala. W ciągu pierwszego roku po przejęciu tego podmiotu medycznego (przez okres 8 miesięcy) zainwestowaliśmy ponad 15 mln złotych, co umożliwiło przeprowadzenie wielu ważnych działań, mających na celu poprawę jakości świadczeń - wyjaśnia Adam Szlachta, prezes Zarządu American Heart of Poland S.A.

- Cesja kontraktów z NFZ jest pełnym potwierdzeniem materializacji naszej umowy ze spółką American Heart of Poland. To oznacza, że szpital w Sztumie nie tylko zostanie uratowany, ale również przystąpimy do zapowiadanego, kompleksowego procesu modernizacji. To niezwykle pozytywna informacja nie tylko dla mieszkańców powiatu sztumskiego, ale również dla wszystkich osób korzystających z usług naszej placówki. Jesteśmy głęboko przekonani, że otwieramy dzisiaj nową, obiecującą kartę w historii szpitala w Sztumie. Chcemy kontynuować najlepsze tradycje naszej placówki, wprowadzając nowoczesne rozwiązania i świadcząc usługi medyczne na najwyższym poziomie. Dzięki temu nasz szpital będzie służył społeczności lokalnej w jeszcze lepszy sposób. Jesteśmy pełni nadziei i determinacji - mówił starosta sztumski, Leszek Sarnowski.

Grupa American Heart of Poland od ponad 10 lat zarządza oddziałem kardiologii w sztumskim Szpitalu, zapewniając całodobową opiekę kardiologiczną w regionie. Rocznie na oddziale kardiologicznym w Sztumie hospitalizowanych jest ponad 1200 pacjentów, w tym ok. 500 pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. Grupa American Heart of Poland jako jedyny oddział kardiologiczny w całym regionie Powiśla realizuje program KOS-zawał, czyli specjalistyczną, ciągłą, zintegrowaną, skoordynowaną opiekę dla pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. Ułatwia on powrót do codziennej aktywności i znacząco zmniejsza ryzyko kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego. 

Grupa American Heart of Poland nie tylko skupia się na zapewnieniu opieki medycznej na europejskim poziomie, ale również dba o satysfakcję pacjentów. Opieka realizowana w ramach programu KOS-Zawał w ośrodkach medycznych Grupy jest bardzo dobrze oceniana przez pacjentów. 

Grupa American Heart of Poland funkcjonuje w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w ramach kontraktu z NFZ. Zapewnia ponad 220 000 pacjentom dostęp do wysokiej klasy procedur medycznych w ponad 20 ośrodkach medycznych w całym kraju. Zatrudnia ponad 800 lekarzy i 2600 pozostałych pracowników medycznych. W skład Grupy wchodzą szpitale wieloprofilowe, oddziały kardiologii, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, poradnie, laboratoria diagnostyczne i pracownie diagnostyki obrazowej, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Kluby Pacjenta – bezpłatne spotkania edukacyjne dla mieszkańców

Grupa American Heart of Poland przykłada dużą uwagę do działań związanych z edukacją i profilaktyką zdrowotną w zakresie chorób cywilizacyjnych, w ramach współpracy z władzami i społecznościami lokalnymi. Fundacja „Z sercem do Pacjenta” powołana przez Grupę American Heart of Poland organizuje bezpłatne spotkania tzw. Klubów Pacjenta, podczas których specjaliści różnych dziedzin medycyny dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Dodatkowo, w trakcie spotkań, słuchacze mają możliwość skorzystania z bezpłatnych badań oraz indywidualnych rozmów ze specjalistami. Wszystkie spotkania Klubu Pacjenta Fundacji „Z sercem do Pacjenta” objęte są patronatem honorowym Ministra Zdrowia.

Dotychczas w całej Polsce zorganizowanych zostało już ponad 30 spotkań Klubu Pacjenta. W Sztumie, w dniu 23 marca 2023r. odbył się już pierwszy Klub Pacjenta, pod patronatem Leszka Sarnowskiego, Starosty Sztumskiego oraz Leszka Jana Tabora, Burmistrza Sztumu. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz lokalnych mediów.  Kluby Pacjenta w Sztumie są realizowane we współpracy z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Przeczytaj również: