19 stycznia 2024

Sprzęt i Innowacje

Nowy mikroskop w Szpitalu w Legnicy

Najnowszy na świecie mikroskop do operacji neurochirurgicznych ZEISS Kinevo 900 zakupił Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Kosztował blisko 2 mln zł, z czego 1,4 mln zł przekazał samorząd Województwa Dolnośląskiego, 300 tys. zł Fundacja KGHM Polska Miedź, a resztę stanowiły środki własne placówki.

- To niewątpliwie najlepszy dostępny na świecie mikroskop operacyjny dedykowany neurochirurgii – mówi Adam Druszcz, lekarz kierujący oddziałem neurochirurgicznym w legnickim szpitalu.

- Jego posiadanie znacznie poszerza nam możliwości przede wszystkim w zakresie operacji neuroonkologicznych. Będziemy stosować barwienie guza, które poprawi śródoperacyjną ocenę doszczętności operacji, czyli dzięki temu mikroskopowi będziemy dokładniej operować guzy mózgu, a więc dokładniej je usuwać.

– Stale dążymy do podnoszenia jakości opieki medycznej w dolnośląskich szpitalach. Jednym z elementów wprowadzanych zmian jest inwestowanie w nowoczesny sprzęt. Nowy mikroskop pozwoli neurochirurgom wykonywać skomplikowane i wymagające wielkiej precyzji zabiegi. W 2024 roku będziemy kontynuować rozwój legnickiego szpitala poprzez zakup nowoczesnego sprzętu – mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

- Bez współpracy i zrozumienia ze strony Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego nie kupilibyśmy tego mikroskopu – dodaje Anna Płotnicka – Mieloch, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. - To bardzo ważne, że nasi specjaliści mają do dyspozycji przy zabiegach operacyjnych najnowocześniejszy sprzęt medyczny na świecie.

Mikroskop jest w pełni zrobotyzowany (z pamięcią pozycji i funkcją automatycznego powrotu do ustawień i pozycji), pozwalający na pracę hybrydową (przez okulary mikroskopu lub w trybie 3D) z możliwością podłączenia w ciągu sekund unikalnego narzędzia do mikroinspekcji.

Jak wypada porównanie starego sprzętu z nowym mikroskopem?

- Nawet nie wolno ich porównywać – podkreśla Adam Druszcz. - Stary sprzęt był z innej rzeczywistości, powiem tak: przesiedliśmy się z Trabanta do Bentleya. Mamy dziś w naszym szpitalu najlepszy dostępny na świecie mikroskop. - Ten sprzęt znacznie znacznie ułatwi nam pracę, posiada wspaniałą optykę, daje bardzo dobry wgląd w pole operacyjne z możliwością nagrywania, robienia zdjęć śródoperacyjnie i dokumentowania całego procesu zabiegowego.

Mikroskopowi towarzyszy aparat USG który oprócz różnych funkcji umożliwia śródoperacyjne monitorowanie doszczętności zabiegów. 

- Jest on uzupełnieniem neuronawigacji, pozwala na  śródoperacyjne lokalizowanie niewielkich zmian pod korą mózgu -  mówi Adam Druszcz. - Oczywiście mikroskop ten służy także do wszystkich innych zabiegów.  Warto podkreślić, że jest on jeszcze wyposażony w tzw. endoskop asystujący,  czyli mały endoskopowy mikroskop, który pozwala  zajrzeć tam, gdzie ten „duży” sprzęt nie zagląda. Ta dodatkowa kamera bywa bardzo przydatny zwłaszcza w złożonych strukturach podstawy czaszki.

Przy nowym mikroskopie mogą operować trzy osoby jednocześnie. Wizualizacja zabiegu jest przedstawiana na dwóch wysokiej jakości monitorach. Ma to również aspekt dydaktyczny, albowiem mogą go obserwować dodatkowe osoby. 

W Oddziale Neurochirurgicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy wykonuje się około 200 operacji neuroonkologicznych rocznie, a wszystkich razem mikroskopowych 600-700. W 2023 r. w oddziale było leczonych ponad 900 pacjentów z całego Dolnego Śląska, albowiem dwa pozostałe ośrodki neurochirurgiczne znajdują się tylko we Wrocławiu i Wałbrzychu. Zespół lekarski liczy 5 neurochirurgów, któremu towarzyszy doświadczony personel pielęgniarski.

Przeczytaj również: