19 stycznia 2024

Inwestycje

Podsumowanie 2023 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

Blisko 239 tys. pacjentów zostało przyjętych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w 2023 r. To efekt m.in. uruchomienia nowych poradni.

- Miniony rok był kolejnym, w którym rozszerzyliśmy działalność medyczną. Pozyskaliśmy też finansowanie na rozwój naukowo-badawczy. Równocześnie doposażaliśmy i remontowaliśmy szpital oraz rozpoczęliśmy nowe inwestycje - podsumowuje Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.  

Rok do roku liczba pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń medycznych w USK w Opolu, wzrosła z blisko 216 tys. w 2022 r. do blisko 239 tys. w 2023. Z tego w ub.r. 145,8 tys. zostało przyjętych w poradniach, blisko 51 tys. - w SOR, 27,4 tys. - w oddziałach, a 14,8 tys. - w stacji dializ. 

Dyrektor ds. lecznictwa dr n. med. Andrzej Kucharski wylicza, że w 2023 r. w szpitalu uruchomiono punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, poradnię leczenia otyłości dla dorosłych z zaburzeniami endokrynologicznymi, poradnię anestezjologiczną oraz poradnię endokrynologiczną dla dzieci. 

- W obszarze zabiegowym, m.in. rozpoczęliśmy prowadzenie skomplikowanych operacji ortopedycznych - stabilizacji miednic u pacjentów po wypadkach, a kardiolodzy wykonali pierwszy zabieg przezskórnej naprawy zastawki trójdzielnej, wprowadzając nas do grona krajowych ośrodków, oferujących pełen zakres leczenia chorób zastawkowych - omawia dyrektor ds. lecznictwa.

USK w Opolu odnosił także sukcesy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii: pierwsi pacjenci poddawani terapii nerkozastępczej zostali włączeni do niekomercyjnego badania klinicznego NephroD, którego opolski USK jest liderem, zespół Oddziału AiIT został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Zdrowa Przyszłość. Inspiracje” za prace badawczą dotyczącą tzw. cewników centralnych, a Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny z rzędu doceniło ten oddział nagrodą finansową za aktywność donacyjną i współpracę z ogólnopolskim centrum koordynującym transplantacjami „Poltransplant”.            

- Miniony rok był też dla nas ważny z punktu widzenia rozwoju badawczo-naukowego. Jako lider, wraz z konsorcjantami, pozyskaliśmy grant (30 mln zł) z Agencji Badań Medycznych na uruchomienie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej. Także jako lider zdobyliśmy finansowanie (ponad 9 mln zł) na projekt dotyczący badań nad leczeniem miażdżycy. Rok zakończyliśmy podpisaniem umowy dotyczącej naszego udziału w międzynarodowym konsorcjum pracującym nad „cyfrowym kontrastem” do zastosowania w tomografii komputerowej - wskazuje dyrektor generalny szpitala Dariusz Madera.

Równolegle w 2023 r. szpital doposażał oddziały i pracownie w sprzęt i urządzenia (za ponad 4,7 mln zł). Prowadził też modernizacje, rozpoczął nowe inwestycje i pozyskał pieniądze na kolejne. - Najbardziej kosztowną (ok. 20 mln zł), którą rozpoczęliśmy w ub.r., jest wymiana źródła ogrzewania na zasilane gazem i energią odnawialną. Z kolei podpisanie umowy finansowania termomodernizacji kompleksu szpitalnego (60 mln zł) oznacza, że w br. będziemy mieli pełne ręce roboty. W minionym roku przeprowadziliśmy też modernizacje korytarzy i wind, rozpoczęliśmy też remont pomieszczeń pod rozszerzenie działalności oddziału wewnętrznego. W bieżącym - planujemy kolejne takie działania - zapowiada dyrektor generalny.        

- Skoordynowanie wszystkich tych prac - przy działającym przecież w pełnym zakresie szpitalu - jest dla nas wyzwaniem. Tym bardziej serdecznie dziękuję pracownikom zaangażowanym w te procesy, a pozostałym za wyrozumiałość i współpracę - podsumowuje Dariusz Madera. 

Przeczytaj również: