4 marca 2022

Sprzęt i Innowacje

NEO Hospital wdraża RSQ Motion - Przyszłość mierzenia ruchu

Ze wsparciem zaawansowanych technologii, w tym robotów chirurgicznych, rozwiązań z obszaru AI (sztucznej inteligencji) oraz AR (rozszerzonej rzeczywistości) w NEO Hospital wykonywanych jest 98% zabiegów. Najnowszy projekt w obszarze diagnostyki ortopedycznej, biomechaniki i motoryki ludzkiego ciała jest realizowany we współpracy z RSQ Technologies polską firmą technologiczną.  W projekcie wykorzystane zostanie rozwiązanie RSQ Motion. Rozwiązanie adresuje wiele ważnych pytań: Jaki jest zakres ruchów pacjenta? Jak dokładnie czuje on ruch swojego ciała? Jak uzyskać obiektywną informację o postępach w terapii i rehabilitacji po zabiegu?

RSQ Motion czuje ruch ciała pacjenta 

RSQ Motion to mobilny wieloczujnikowy system służący do pomiarów zakresu ruchów uzyskanych na podstawie danych z żyroskopu, akcelerometru i magnetometru. Ruchy ciała odwozrowywane są cyfrowo za pomocą awatara ludzkiej postaci. System komunikuje się bezprzewodowo, tworząc przenośny zestaw “full body motion capture”, który pozwala na pomiar, diagnostykę, analizę i monitorowanie parametrów ruchu pacjentów po złamaniach kości, z zespołami przeciążeniowymi, ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów, po urazach mięśniowych, stawowych kończyn, kręgosłupa, a także pacjentów będących w trakcie leczenia pooperacyjnego i rehabilitacji oraz osób uprawiających sport. System zapewnia poszerzenie informacji diagnostycznej i eliminuje zastosowanie kilku urządzeń medycznych, stanowiąc mniejsze, bardziej ergonomiczne i wszechstronne urządzenie. RSQ Motion jest certyfikowanym wyrobem medycznym oznaczonym symbolem CE. 

- RSQ Technologies zajmuje się tworzeniem świata, w którym technologia pomaga ludziom żyć szczęśliwie, świadomie i w dobrym zdrowiu. Wykorzystujemy najnowsze naukowe odkrycia, niepowtarzalny sposób projektowania i nowoczesne sposoby wytwarzania produktów technologicznych dla opieki zdrowotnej. Wspieramy fizjoterapeutów, lekarzy i placówki medyczne w ich codziennej pracy. Niezwykle cieszymy się, że udało nam się nawiązać współpracę NEO Hospital, który wyznaje rodzime wartości i dzięki otwartej kulturze organizacyjnej tworzy przyjazne warunki rozwoju dla twórców nowych technologii. - mówi Bartłomiej Lubiatowski prezes zarządu RSQ Technologies sp. z o. o.

Miarodajna ocena postępu w dochodzeniu do zdrowia 

RSQ Motion pozwala na obiektywizację badania parametrów ruchu takich jak zakresy, czy prędkości kątowe. Ponadto dają możliwość wykonania nagrania całego ciała poprzez tzw. full body motion capture znane dotychczas głównie z kinematografii, czy rynku gier komputerowych i drogich systemów opartych o kamery. Czujniki RSQ Motion pracują w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego i podają precyzyjne pomiary z dokładnością do 0,3 stopnia dorównując dokładnością systemom optometrycznycm. Stosując czujniki cena systemu badania ruchu staje się znacznie niższa i daje możliwość analizy ruchu poza gabientem. Czujniki można spakować do plecaka i nie wymagają wykorzystania stałego pomieszczenia.

- W NEO Hospital wykonujemy wiele zaawansowanych zabiegów z zakresu ortopedii, w tym zabiegi osseointegracji. Pracujemy w oparciu o model opieki opartej na wartości dla pacjenta, dlatego pomiar wyniku klinicznego oraz obiektywna informacja o rezultacie procesu terapeutycznego jest dla nas niezwykle cenna. System dostarcza kompleksowych informacji na temat stanu pacjentów zarówno w trakcie rehabilitacji i leczenia pooperacyjnego, jak i po zakończeniu terapii – na przykład podczas badania kontrolnego. Ocena postępu w dochodzeniu do zdrowia jest bardziej miarodajna dzięki systemowi RSQ Motion. – mówi Joanna Szyman prezeska Grupy NEO Hospital

Innowacyjność systemu RSQ Motion polega na tym, że pozwala on na stworzenie szczegółowych badań. Wszystkie dane są bezprzewodowo przesyłane do aplikacji, w której na żywo widać pomiary i ruch człowieka. Dodatkową zaletą systemu jest jego mobilność. Wystarczy mały plecak, aby spakować całe urządzenie i dokonywać pomiarów w dowolnym miejscu. RSQ Motion jest dostosowany do wsparcia i dobroczynnego wpływu na pacjentów w trakcie rehabilitacji. Osiągnięcie pełnej sprawności jest lepiej zrozumiałe zarówno dla fizjoterapeutów, jak i ich podopiecznych. 

Rozwiązania szyte na miarę 

NEO Hospital chce wykorzystać rozwiązanie RSQ Motion do oceny postępu w zakresie mobilności protetycznej oraz poprawy funkcjonalności po zabiegach z zakresu osseointegracji. Osseointegracja to nowoczesna metoda protezowania polegająca na śródkostnym wszczepieniu implantu (endoprotezy), który następnie mocuje się  bezpośrednio do zewnętrznych elementów protezy (egzoprotezy). W praktyce oznacza to bezpośrednie strukturalne i funkcjonalne połączenie między żywą kością a powierzchnią implantu, które zapewnia stabilne mocowanie między przebudowanymi biologicznymi tkankami a implantem tytanowym bez inicjowania mechanizmów odrzucania.

Osseointegracja to aktualnie największa ewolucja w operacyjnym zaopatrywaniu pacjentów po amputacjach, która stanowi nowoczesną alternatywę dla konwencjonalnej protezy z lejem, umożliwiająca pacjentom po amputacji nowy poziom kontroli ruchów i funkcjonalności, a co za tym idzie lepsze chodzenie, poruszanie się po nierównym terenie oraz przekazywanie bodźców z podłoża w sposób zbliżony do naturalnego, których nie można doświadczyć w konwencjonalnych protezach lejowych. Jak podkreśla dr Łukasz Kawik lekarz prowadzący, specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologiiUfamy, że rozwiązanie RSQ Motion pozwoli nam, na rzetelną, opartą na obiektywnych pomiarach ocenę motoryki pacjenta po zabiegach osseointegracji w porównaniu ze stanem po zaopatrzeniu protezą lejową.  Uzyskane informacje, modele graficzne oraz cyfrowe posłużą pacjentowi jako dodatkowe narzędzie w procesie rehabilitacji, a także wsparcie w zakresie wyrównywania deficytów ruchowych. Protetykom rozwiązanie to może posłużyć do ulepszenia protez zewnętrznych, a nam lekarzom umożliwi zdobycie nowej wiedzę, którą w przyszłości będzie można wykorzystać, aby poprawić jakość życia pacjenta.

Przeczytaj również: