12 maja 2020

Sprzęt i Innowacje

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej - rusza specjalistyczny projekt

12 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Jak wskazują dane OECD, pod względem dostępu do kadry pielęgniarskiej Polska pozostaje w samym ogonie Europy – na 1 pielęgniarkę w naszym kraju przypada ponad 192 pacjentów, podczas gdy średnia europejska to o ponad 70 pacjentów mniej . Warto podkreślić, że pielęgniarki, pielęgniarze i położne są niezbędnym personelem medycznym i towarzyszą pacjentom oraz ich rodzinom w różnorodnych sytuacjach – od pierwszych dni życia noworodków, przez planowe zabiegi i rekonwalescencję po nich, po pobyt na OIOM, czy opiekę w ostatnich dniach życia. Mimo to, w ostatnim czasie, kiedy tak szczególnie ważna i potrzebna jest pomoc personelu medycznego, coraz częściej dochodzi do ataków oraz stosowania mowy nienawiści wobec osób pracujących w sektorze zdrowia. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, oprócz życzeń dla ponad 330 tys. kobiet oraz mężczyzn, zajmujących się pielęgniarstwem oraz położnictwem w Polsce , którzy codziennie z ogromną odpowiedzialnością wpierają potrzebujących pacjentów. 

Doceniając rolę pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych, a także techniczek i techników, która w polskim systemie ochrony zdrowia pozostaje nieoceniona, GE Healthcare wesprze ich w dbaniu o higienę psychiczną. W organizowanym przez firmę projekcie edukacyjno-wspierającym, składającym się z 7 filmów-kursów weźmie udział od 400 do 500 uczestników. Filmy powstaną we współpracy z Adrianną Sobol – psychoonkolog, wykładowczynią Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród tematów poruszanych podczas kursów znajdą się m.in. komunikacja z pacjentem; motywacja i asertywność – umiejętność stawiania granic sobie i pacjentom; wtórny zespół stresu pourazowego (STS) – osobista ochrona przed skutkami ciągłego przebywania w trudnych sytuacjach, czy higiena emocjonalno-zawodowa – umiejętność zadbania o siebie oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

– Personel medyczny, ze względu na wielką odpowiedzialność, jaką ponosi za zdrowie i życie innych, jest szczególnie narażony na pracę w warunkach stresowych, czego następstwem mogą być długotrwałe konsekwencje dla zdrowia psychicznego. Aby móc wykonywać swoje obowiązki z należytą dokładnością i skupieniem, zarówno pielęgniarki, jak i lekarze czy technicy, powinni dbać o własną higienę emocjonalną. Ich komfort psychiczny wpływa bowiem na jakość pracy, motywację, relację z pacjentem i zespołem oraz życie osobiste. Ważne jest również, aby medycy wiedzieli, w jaki sposób troszczyć się o swój stan psychiczny oraz umieli rozpoznawać zachodzące w nim zmiany. Pamiętajmy, że pracownicy służby zdrowia, którzy na co dzień wspierają innych, sami także potrzebują wsparcia, pozwalającego im na redukcję stresu. komentuje Adrianna Sobol, psychoonkolog oraz wykładowczyni WUM.[1] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance_eur-2018-51-en/index.html?itemId=/content/component/health_glance_eur-2018-51-en

[2] https://nipip.pl/liczba-pielegniarek-poloznych-zarejestrowanych-zatrudnionych/

Przeczytaj również: