6 października 2021

Planowane inwestycje

Gruntowna modernizacja Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie

Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez ministra zdrowia uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu unowocześnienia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

- Rząd ustanowił program wieloletni, który zakłada modernizację Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. W latach 2022–2026 na ten cel przeznaczonych zostanie z budżetu państwa prawie 530 mln zł - poinformował w komunikacie CIR.

Uzasadnieniem dla modernizacji Szpitala Klinicznego Dzieciątla Jezus jest blisko 120-letnie funkcjonowanie. Obiekt posiada przestarzałą i zużytą infrastrukturę budowlaną i techniczną, która nie jest dostosowana do zabezpieczania aktualnych potrzeb zdrowotnych.

Fot: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, http://www.mwkz.pl

Założenia programu

Program zakłada budowę nowego budynku szpitalnego i przebudowę istniejącej infrastruktury, która umożliwi m.in. zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, wprowadzenie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, skrócenie czasu hospitalizacji, stworzenie nowoczesnej bazy do kształcenia studentów, stażystów i rezydentów.

Jednym z flagowych rezultatów inwestycji będzie utworzenie Centrum Transplantacyjnego, w którego ramach nastąpi konsolidacja tego typu świadczeń udzielanych dotychczas w szpitalach przy ul. Banacha i Lindleya.

Przeczytaj również: