8 maja 2023

Konferencje

5. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny | Kraków | 29.05-01.06.2023

W dniach od 29 maja do 1 czerwca 2023 r. w Krakowie odbędzie się 5. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny (CEBC) pt. „Future trends in health interventions”. Tegoroczny kongres, będący kontynuacją cykliczne odbywających się spotkań naukowych, zostanie zorganizowany przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Misją CEBC jest popularyzacja przez krajowych i międzynarodowych wykładowców najnowszych odkryć i osiągnięć w zakresie: nauk farmaceutycznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk biologicznych oraz nauk chemicznych w celu wymiany doświadczeń, pomysłów i nowatorskich rozwiązań. Już od pierwszej edycji kongresu w 2014 r. interesująca i ambitna tematyka spełnia oczekiwania uczestników, a wraz z kolejnymi edycjami cieszą się one coraz większym zainteresowaniem oraz są jednym z najważniejszych wydarzeń biomedycznych tej części Europy.

Udział w 5. CEBC w 2023 r. uczonych i badaczy o wybitnym dorobku naukowym to znakomita okazja na spotkanie i przedyskutowanie takich tematów, jak: bariera krew-mózg i jej działanie w chorobach mózgu, nowe leki przeciwdepresyjne, nowoczesne podejścia w immunodiagnostyce i immunoterapii, wykorzystanie osiągnieć biotechnologii i nanotechnologii w medycynie w modelowaniu i terapii chorób. Dla uczestników kongresu zostaną przedstawione także najnowsze osiągniecia dotyczące zaburzeń neurodegeneracyjnych i psychiatrycznych oraz dystrofii mięśniowej Duchenne'a i jej powikłań. Co więcej, kluczowe trendy zdrowotne i oryginalne strategie diagnostyczne (biomarkery chorób) zostaną zaprezentowane przez światowych ekspertów. Kongres będzie również świetną okazją dla młodych naukowców do omówienia wyników własnych badań oraz interakcji z liderami badań biomedycznych.

Rejestracja oraz pozostałe informacje dostępne będą na stronie internetowej wydarzenia.

Przeczytaj również: