19 stycznia 2017

Finansowanie inwestycji

Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych: RPO 9.3

9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, RPO Dolnośląskiego

Termin: III kwartał 2017 r.

Na co (m.in.): 

  • 9.3.A – opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych 
  • 9.3.B – wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi.

9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, RPO Dolnośląskiego

Dla kogo?

podmioty lecznicze, definiowane zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Ile?

Poziom dofinansowania: Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95%

Wkład własny: Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%

Wartość projektu: Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

Źródło danych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przeczytaj również: