10 maja 2022

Planowane inwestycje

Budowa Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu. Postępowanie przetargowe prowadzi Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryteriów ceny, gwarancji jakości oraz zastosowania energooszczędnych rozwiązań. Termin składania ofert wyznaczono na 10 czerwca br.

Budowa Szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. Planuje się, że na początku 2027 roku placówka będzie przyjmować pacjentów. Powierzchnia zabudowy szpitala będzie wynosić blisko 28 tys. m kw. Szpital będzie budynkiem 5-kondygnacyjnym (w tym 1 kondygnacja podziemna), będzie dysponował 671 łóżkami, 73 gabinetami badań w poradniach, 14 salami operacyjnymi i ponad tysiącem miejsc parkingowych. Zadanie realizowane jest z budżetu samorządu województwa oraz budżetu państwa.

- Budowa Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego to konieczna odpowiedź na jedno z najważniejszych wyzwań zdrowotnych na Dolnym Śląsku. Nowoczesne lecznictwo onkologiczne jest dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego priorytetem. To troska o życie i zdrowie pacjentów onkologicznych wymagających szczególnej opieki. Dlatego powstanie nowego szpitala onkologicznego jest niezwykle ważne i wynika z wielkiej społecznej potrzeby. Szpital zostanie wybudowany dzięki zaangażowaniu, współfinansowaniu i współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Rządu RP. Naszym wspólnym celem jest tworzenie jak najlepszych warunków dla leczenia Dolnoślązaków, którzy czekają od wielu lat na nowoczesny szpital onkologiczny – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny we Wrocławiu, wybudowany w nowoczesnym obiekcie, będzie skupiał w jednej lokalizacji wielospecjalistyczne funkcjonalności i zakresy lecznictwa realizowane dotychczas przez trzy placówki medyczne prowadzone przez samorząd województwa – Dolnośląskie Centrum Onkologii (DCO), Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc (DCChP) oraz Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku (DCTK z KBDSz).

- Tempo, w jakim wzrasta zachorowalność na nowotwory cały czas postępuje. W trosce o życie i zdrowie Dolnoślązaków powstanie silnego, nowoczesnego ośrodka onkologicznego jest koniecznym i najważniejszym wyzwaniem w ochronie zdrowia. Dlatego też ponownie ogłaszamy przetarg, tym razem w formie przetargu nieograniczonego. Zwiększamy również budżet inwestycji, co będzie jednym z punktów na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Liczymy, że tym razem postępowanie zakończy się pozytywnie – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Obecne lokalizacje Szpitali przy pl. Hirszfelda i przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu umiejscowione w niefunkcjonalnych, ponad stuletnich budynkach nie gwarantują Pacjentom komfortowych warunków do leczenia i uniemożliwiają rozwój placówek. Utworzenie nowoczesnego, wielospecjalistycznego szpitala o profilu onkologicznym, pulmonologicznym i hematologicznym jest kluczowe dla skutecznej walki z chorobami nowotworowymi. To stworzenie nowoczesnych i godnych warunków do leczenia oraz zapewnienie warunków pracy dla lekarzy specjalistów i całego personelu medycznego. Inwestycja w nowy obiekt pozwoli zwiększyć dwukrotnie liczbę rocznie wykonywanych operacji onkologicznych ratujących życie tysiącom dolnośląskich pacjentów.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął również decyzję o zwiększeniu finansowania inwestycji kwotą 250 milionów zł, dzięki czemu kwota na realizację inwestycji przekracza obecnie 1 miliard złotych.

Budowa Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego jest priorytetową i największą w historii inwestycją Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ochronę zdrowia mieszkańców całego regionu i powstaje dzięki zaangażowaniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Rządu RP. Pod koniec kwietnia br. o kwestiach dotyczących powstania Szpitala oraz dalszego współfinansowania tej bardzo ważnej społecznie i oczekiwanej przez Dolnoślązaków inwestycji Marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski razem z wicemarszałkiem Marcinem Krzyżanowskim i wicemarszałkiem Grzegorzem Macko rozmawiali z Premierem RP Mateuszem Morawieckim podczas wizyty Premiera w Urzędzie Marszałkowskim.

Dla inwestycji został już wykonany plan funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. W miejscu budowy inwestycji w zachodniej części Wrocławia przeprowadzono prace przygotowawcze w terenie. Nowy szpital dzięki kwalifikacjom, wiedzy i doświadczeniu kadry medycznej będzie wspierał i współpracował z innymi podmiotami leczniczymi. W ubiegłym tygodniu podpisane zostało przez Samorząd Województwa i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu porozumienie zacieśniające współpracę w rozwoju onkologii, hematologii i rozwoju kadr medycznych oraz kontynuowanie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarze opieki zdrowotnej. Porozumienie zakłada wsparcie dla realizacji budowy nowego szpitala onkologicznego przez Uniwersytet Medyczny. 

***

W pierwszym przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy budowy Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu wpłynęła jedna oferta od firmy PORR SA na kwotę ponad 1,42 mld złotych.

Jedyna złożona oferta była dwukrotnie wyższa od szacowanej wartości inwestycji, zapisanej w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, wynoszącej ponad 720 mln zł i współfinansowanej przez samorząd województwa oraz Rząd. Do składania ofert zostali zaproszeni wykonawcy wyłonieni w pierwszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z którymi prowadzony był dialog konkurencyjny – STRABAG, SINOHYDRO, WARBUD, VAMED POLSKA oraz PORR. W trakcie procedury przetargowej od potencjalnych wykonawców wpłynęło kilkaset zapytań dotyczących realizacji inwestycji. Ze względu na wysokość kwoty jedynej złożonej oferty przetarg nie został rozstrzygnięty. Podjęta została decyzja o ogłoszeniu nowego przetargu w szerszej formule, aby możliwe było poznanie ofert od wielu wykonawców.

Przeczytaj również: