2 października 2017

Inwestycje

Budowa ośrodka onkologicznego we Wrocławiu

Przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy Kamińskiego powstanie nowoczesny Ośrodek Diagnostyki i Terapii Nowotworów. Inwestycja pozwoli znacząco zwiększyć liczbę pacjentów diagnozowanych i leczonych w kierunku nowotworów. Koszt budowy ośrodka wyniesie ponad 35 mln zł.

Budowa nowego obiektu stanowi pierwszy etap rozbudowy szpitala we Wrocławiu. Budynek będzie miał pięć kondygnacji, co pozwoli usytuować w nim oddziały, pracownie specjalistyczne oraz poradnie. − W ośrodku będą znajdowały się pomieszczenia chemioterapii dziennej i poradnie ambulatoryjne, stacjonarny oddział chirurgii onkologicznej, stacjonarny oddział chemioterapii onkologicznej, oddział ginekologii onkologicznej oraz pracownia cytostatyków i pomieszczenie konsylium – powiedział prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Ośrodek Diagnostyki i Terapii Nowotworów już w 2019 r. powinien przyjąć około 10 tys. pacjentów. To ogromne odciążenie dla innych placówek w regionie, w którym co roku leczonych jest blisko 80 tys. pacjentów onkologicznych. – To bardzo ważne, żeby w tym trudnym czasie zmagania się z chorobą, pacjenci mieli najlepsze warunki do leczenia – stwierdził podczas podpisania umowy na budowę nowego centrum marszałek Cezary Przybylski. Warto podkreślić, że ośrodek zyska nie tylko nowy budynek, ale również nowoczesne wyposażenie, co przełoży się na jakość, prędkość i bezpieczeństwo terapii. 

Łącznie inwestycja pochłonie ponad 35 mln zł. 29 mln zł pochodzić będzie z dotacji unijnych. To jedna z dziesięciu inwestycji, które realizowane będą na terenie Dolnego Śląska i które będą współfinansowane w ramach RPO. Na ich temat pisaliśmy już na łamach medinwestycje.pl 

W skrócie: 

  • We Wrocławiu powstanie Ośrodek Diagnostyki i Terapii Nowotworów
  • Pacjenci będą mogli z niego korzystać już w 2019 r. 
  • Inwestycja będzie kosztowa ponad 35 mln zł
Źródło: onet.pl

Przeczytaj również: