4 października 2022

Konferencje

Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine | Rytro | 13-16.10.2022

Konferencje "Biomateriały w medycynie i weterynarii" odbywają się co roku i dotyczą zarówno podstaw, jak i zastosowań klinicznych biomateriałów węglowych, metalowych, polimerowych, ceramicznych i kompozytowych.  W tym roku odbędzie się XXXI edycja konferencji, która przewidziana jest na 13-16 października 2022 roku.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, a także wymiana pomysłów, wiedzy i doświadczeń naukowców, badaczy i klinicystów w dziedzinie biomateriałów.

Tematy, które zostaną poruszone podczas Konferencji obejmują między innymi:

 • Inteligentne biomateriały
 • Modyfikacja i funkcjonalizacja powierzchni
 • Zaawansowane wytwarzanie
 • Powierzchnie i materiały antybakteryjne
 • Biointerfejsy
 • Bioobrazowanie i biosensoryjność
 • Inżynieria tkankowa / medycyna regeneracyjna
 • Dostarczanie leków i genów
 • Hermetyzacja i dostarczanie komórek
 • Komórki macierzyste
 • Terapia nowotworów
 • Kości i chrząstki
 • Regeneracja neuronów
 • Zastosowania sercowo-naczyniowe
 • Biomechanika i mikromechanika
 • Badania kliniczne
 • Tłumaczenie i komercjalizacja

Przeczytaj również: