24 marca 2022

Sprzęt i Innowacje

Aparaty USG dla szpitala ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na cztery aparaty USG z sondami do badań ginekologicznych i położniczych, a także przyłóżkowych dla pacjentów z Covid - 19  - Copernicus podmiot leczniczy sp. z o.o. otrzyma 750.000 złotych z Funduszu Przeciwdziałania  Covid - 19. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał dziś z Dariuszem Kostrzewą, prezesem spółki stosowną umowę.

Fundusz Przeciwdziałania  Covid - 19 - dotychczas podpisane umowy

1.    Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o. - 1 516 542 zł

 • zakup dwóch aparatów medycznych - bronchoskopów intubacyjnych - 104 428 zł
 • zakup dwóch aparatów medycznych - bronchoskopów przyłóżkowych - 152 114 zł
 • zakup dziesięciu łóżek szpitalnych ze sterowaniem elektrycznym - 110 000 zł
 • zakup mobilnego aparatu RTG -300 000 zł
 • budowa windy szpitalnej do Oddziału COVID-19 - 850 000 zł

2.    Szpitale Tczewskie S.A. – 827 900 zł

 • budowa zewnętrznej windy budynku szpitalnego - Oddziału Pediatrii i  Oddziału Wewnętrznego 600 000 zł
 • modernizacja instalacji podażu tlenu medycznego na Oddziale Dziecięcym - 90 000 zł
 • zakup aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w głowicę convex, głowicę liniową z oprogramowaniem nawigacji wkuć centralnych, głowicę sektorową , system automatycznego wykrywania linii B podczas wykonywania badania płuc. - 137 900 zł

3.    Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. – 805 383 zł

 • zakup 4 aparatów wraz z akcesoriami: 2 szt. dla dzieci o wadze do 3 kg (aparat typu 950 System) oraz 2 szt. dla dzieci o wadze powyżej 3 kg (aparat typu Airvo2). Zestaw zawiera: aparat, stojak, koszyk, podstawkę do mocowania i przepływomierz tlenu akcesoria do podłączenia do pacjenta - 139 202 zł    
 • zakup 1 kapnografu pozwalającego na pomiar SpO2 oraz EtCO2 u pacjentów pediatrycznych wraz z akcesoriami - 69 601 zł
 • zakup 1 mobilnego aparatu USG z zestawem głowic pozwalającego na wykonywanie badań ogólych, naczyniowych, neonatologicznych, w tym do kaniulacji naczyń centralnych - 596 580 zł

4.    Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku – 5 600 000 zł

 •  modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz ze zwiększeniem liczby łóżek - w związku z COVID -19 - 1 650 000 zł
 •  zakup 64 - rzędowego tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczenia Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Malborku - 3 000 000 zł
 • zakup ambulansu klasy C (DMC powyżej 3,5t) z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Nowym Stawie przy ul. gen. Józefa Bema 9/5 - 400 000 zł
 • zakup i montaż poczty pneumatycznej z laboratorium analitycznego do oddziałów szpitalnych (w tym pododdziału COVID-19) - 300 000 zł
 •  rozbudowa instalacji gazów medycznych do oddziałów pediatrycznego i położniczo-ginekologicznego - 250 000 zł

5. Copernicus PL sp. z .o.o.              

•    zakup aparatu USG wyposażonego w sondy umożliwiające wykonywanie badań z zakresu ginekologii i położnictwa - 300 000 zł

•    zakup 3 aparatów USG do wykonywania badań przyłóżkowych pacjentów zarażonych COVID-19. Aparaty będą wyposażone w niezbędne sondy, tj. co najmniej sondę liniową, convexową oraz przezklatkową kardiologiczną - 450 000 zł.

W tym roku, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wojewoda podpisał już umowy ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie (445 000 zł na karetkę klasy C) i Szpitalem Specjalistycznym w Chojnicach (2 679 000 zł – tomograf komputerowy - 2 100 000 zł, ambulans typu C - 489 000 zł, modernizacja instalacji tlenowej - 90 000 zł).

Źródło; Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Ponadto, umowy z Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni (1 590 000 zł na 3 ambulanse), Stacją Pogotowia Ratunkowego w Słupsku (ambulans typu C z wyposażeniem i aparaturą - 416 751, 06 zł), Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lęborku (karetka transportowa „T”, 500 000 zł), Szpitalem Powiatu Bytowskiego (ambulans z wyposażeniem - 500 000 zł), Samodzielnym  Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Człuchowie (ambulans typu C – 450 000 zł), Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach  (modernizacja koncentratora tlenu  i separatora - 81 000 zł), Pogotowiem Ratunkowym w Pruszczu Gdańskim (ambulans klasy C 500 000 zł).

***

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – ustawiony ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Przeczytaj również: