11 lutego 2016

Finansowanie inwestycji

3.2 E-zdrowie - Cyfrowy region

RPO 3.2 E-zdrowie, RPO Warmińsko-mazurskiego

dotacja kwiecień 2016 r.

Na co (m.in.): przedsięwzięcia mające na celu rozwój e-usług publicznych na rzecz opieki zdrowotnej oraz aktywnego i zdrowego starzenia się, m.in.: tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia, cyfryzacja dokumentacji medycznej, wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych.

Dla kogo?

podmioty lecznicze, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Ile?

Poziom dofinansowania85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Minimalny wkład własny wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu

Dowiedz się więcej:

Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.

Powiadom mnie, kiedy będzie można starać się o dotację

Powyżej są zaprezentowane ogólne informacje, a szczegóły są dostępne w dokumentach programowych.

Przeczytaj również: