28 grudnia 2018

Inwestycje

Środki na centra urazowe w Rzeszowie i Kielcach

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podpisał 12 grudnia 2018 r. umowę zapewniająca wsparcie finansowe na potrzeby utworzenia i funkcjonowania centrum urazowego dla dzieci przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, natomiast 17 grudnia podobną umowę zawarto w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

 

Obecnie szpital w Rzeszowie posiada zaplecze obejmujące kliniki chirurgii dziecięcej, intensywnej terapii i anestezjologii z ośrodkiem ostrych zatruć (pododdział  intensywnej terapii  i anestezjologii) dla dzieci i noworodków, oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu dzieci, a także blok operacyjny dzieci z salami intensywnej opieki pooperacyjnej dzieci. Zaplecze to jest połączone z SOR-em, w pobliżu budynku (w odległości ok. 300 metrów) znajduje się lądowisko helikoptera. Szpital dysponuje również rozbudowanym zapleczem diagnostycznym. 

W celu spełnienia wszystkich wymogów stawianych centrom urazowym dla dzieci konieczne jest stworzenie funkcjonalnej całości oraz poprawa warunków na oddziałach i bloku operacyjnym. Wymaga to przeprowadzania prac remontowo-budowlanych oraz wyposażenia placówki w sprzęt medyczny i niemedyczny. Całkowita wartość projektu wynosi 10,3 mln zł, z czego 7,3 mln złotych szpital otrzymał ze środków unijnych.

Podpisanie umowy dla szpitala w Kielcach

17 grudnia 2018 r. wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podpisał umowę na utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Całkowita wartość projektu przekracza 9 mln zł, a z czego ponad 7,5 mln zł zostało przekazanych ze środków unijnych.

Andrzej Domański dyrektor WSzZ poinformował, że na potrzeby CUDu do części pediatrycznej zostanie dobudowany nowy pawilon (około 500 metrów kwadratowych) i przebudowane zostanie około 150 metrów kwadratowych obecnie funkcjonującej dziecięcej Izby Przyjęć.

Jak dodał dyrektor, na potrzeby centrum zostanie zakupiony również m.in.:  nowy tomograf, wyposażenie pracowni endoskopowej z zapleczem oraz obszaru wstępnej intensywnej terapii i dwóch stanowisk resuscytacji.

– Ważnym elementem w CUDZie będzie połączenie pediatrii z częścią kardiologiczną szpitala, co będzie mieć duże znaczenie dla szybkości i dostępu do pełnej diagnostyki – zauważył dyrektor.

Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski wyraziła zadowolenie, że wszystko wskazuje na to, iż w drugiej części 2019 roku powstanie w Kielcach CUD, gdzie ratowane będzie życie i zdrowie najmłodszych.

– Są to kroki w dwóch kierunkach: malutki krok, aby nasz szpital stał się uniwersyteckim, a z drugiej strony wiemy, że urazy, wypadki to jedna z głównych przyczyn zachorowalności i utraty życia przez dzieci. CUD w WSzZ zdecydowanie poprawi ratowanie i opiekę nad życiem najmłodszych pacjentów, którzy na to zdecydowanie zasługują – skomentował podpisanie umowy Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa.

Środki unijne dla zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, korzystając ze środków unijnych, wspiera m.in. system ratownictwa medycznego. Wszystkie pieniądze, które są przeznaczone na wsparcie centrów urazowych, szpitalnych oddziałów ratunkowych i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia. 

W trosce o najmniejszych pacjentów Ministerstwo Zdrowia otworzyło nabór wniosków, w których dofinansowanie będzie przeznaczone na stworzenie centrów urazowych również dla dzieci.

Fundusze Europejskie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko finansują:

  • infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
  • infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii;
  • infrastrukturę pracowni diagnostycznych.
Źródło: materiały prasowe Ministerstwa Zdrowia/Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 

Przeczytaj również: