27 czerwca 2018

Inwestycje

Inwestycje w Szpitalu św. Wojciecha

W poniedziałek 2 lipca br. Marszałek Mieczysław Struk i Członek Zarządu Województwa Pomorskiego wicemarszałek Paweł Orłowski wmurują kamień węgielny z przedstawicielami Spółki Copernicus Podmiot Leczniczy pod budowę bloku w ramach projektu: „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku”. Wmurowanie kamienia węgielnego zaplanowano na godz. 13.00 na terenie budowy w Szpitalu św. Wojciecha   na gdańskiej Zaspie. 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy poprawy dostępności i jakości do kompleksowych oraz wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych w regionie, poprzez niezbędną rozbudowę o trzykondygnacyjne skrzydło Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku przy al. Jana Pawła II 50  w Gdańsku należącego do Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., w tym:

 • Poziom przyziemia – szatnie i pomieszczenia techniczne, 
 • Poziom parteru - dwa oddziały szpitalne - urologiczny 29 łóżek i urazowo-ortopedyczny 39 łóżek wraz salami zabiegowymi z wyposażeniem medycznym ( w tym zakupem RTG z ramieniem C, tor wizyjny laparoskopowy),
 • Piętro I - w pełni wyposażony blok operacyjny - 8 sal operacyjnych, w tym sala hybrydowa oraz 6 stanowiskowa sala wybudzeniowa. 

Wyposażenie medyczne i niemedyczne bloku operacyjnego i sal wybudzeń, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddziału urologii - w tym m.in.: kardiomonitory, łóżka, stoły operacyjne, aparaty do znieczulania, tor wizyjny laparoskopowy, lampy zabiegowe i operacyjne, aparaty USG, aparaty RTG ramie C, respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory, angiograf sufitowy, diatermie, cieplarki, aparat do krążenia pozaustrojowego, stoły operacyjne mobilne, materace grzewcze. 

Projekt przewiduje także przebudowę i rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego o ciągi jezdne z placami manewrowymi, ciągi piesze oraz miejsca parkingowe. W ramach inwestycji powstanie łącznie się 75 miejsc parkingowych - wszystkie miejsca parkingowe służyć będą dla obsługi pacjentów i będą bezpłatne. Wybrane parametry obiektu są optymalne kosztowo oraz funkcjonalne.

Projekt przewiduje także wydatki w ramach instrumentu elastyczności w zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych pracujących na oddziałach korzystających z bloku operacyjnego dla 55 osób, funkcjonowania infolinii onkologicznej, pomocy psychologicznej, pomocy psychoonkologicznej oraz tworzenia i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Projekt zwiększy kompleksowość poprzez ww. działania oraz leczenie z funkcjonującymi poradniami AOS oraz stosowanie innowacyjnych metod terapii. Dodatkowo przewidziano szereg działań związanych z rozwojem wolontariatu

Koszt inwestycji: 83 340 509,78 zł brutto

w tym:

 • Roboty budowlano – montażowe:  59 836 260,00 zł
 • Wyposażenie i zakup urządzeń:       21 699 249,78 zł
 • Szkolenia kadry medycznej:                   226 800,00 zł
 • Nadzory itp.:                                            1 578 200,00 zł
 • Promocja projektu:                                           500,00 zł

Środki na inwestycje:

 • środki wspólnotowe:  46 783 096,04 zł
 • środki SWP:                  31 684 303,00 zł
 • środki Spółki:                  4 873 110,74 zł

 

Przeczytaj również: