7 stycznia 2019

Planowane inwestycje

Termomodernizacja Szpitala w Starachowicach

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach otrzymał dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 6 605 519 zł. Środki przeznaczone zostaną na ocieplenie budynku, a w konsekwencji zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej. 

Umowa dotycząca udzielenia wsparcia finansowego została już podpisana przez Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Katarzynę Arent oraz Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Ryszarda Gliwińskiego. Dokumenty sygnowane zostały podczas konferencji prasowej z udziałem Wojewody Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek, Starosty Starachowickiego Piotra Babickiego, Prezydenta Miasta Marka Materka, Posłów na Sejm RP Marii Zuby i Krzysztofa Lipica oraz Radnej Rady Powiatu Danuty Krępy pełniącej funkcję Starosty w poprzedniej kadencji. 

Dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego 3.1.2 „Poprawa jakości powierza Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” pozwoli na wykonanie termomodernizacji sześciu budynków kompleksu głównego szpitala tj. czterech budynków oznaczonych literami A, B, C i D oraz łączników między tymi budynkami E i F. Projektowany zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian budynków (podziemnych części ścian zewnętrznych piwnic, ścian zewnętrznych piwnic - cokołu budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych - kondygnacje nadziemne), ocieplenie stropodachów i wymianę stolarki okiennej (1434 szt.).

Przypomnijmy, że wniosek na termomodernizację kompleksu budynków starachowickiego Szpitala złożony został w styczniu 2017 roku, a decyzja dotycząca jego dofinansowania zapadła w grudniu 2018 roku, czyli niemal po dwóch latach oczekiwania. Dofinansowanie pokryje 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, którego koszt całkowity pierwotnie oszacowano na kwotę 7 791 372 zł. Ze względu na wspomniany upływ czasu oraz wzrost cen towarów i usług kosztorys inwestycji został zaktualizowany, w związku z czym całkowity koszt zadania może przekroczyć kwotę 10 mln. zł.

Termomodernizacja ma zostać wykonana do końca 2020 roku. W styczniu ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy. 

W skrócie:

  • Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach otrzymał dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 6 605 519 zł.
  • Środki przeznaczone zostaną na ocieplenie budynku, a w konsekwencji zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej. 
  • Termomodernizacja ma zostać wykonana do końca 2020 roku. W styczniu ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy. 

Przeczytaj również: