2 marca 2017

Inwestycje

Szpital w Łomży planuje inwestycje

Szpital Wojewódzki w Łomży planuje dwie nowe inwestycje. Pierwsza dotyczy oddziału ratunkowego, druga – apteki przyszpitalnej. Łączny koszt to blisko 10 mln zł.

Modernizacja SOR-u

Pierwszym z zadań, jakie postawiła przed sobą placówka na ten rok jest remont i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego. Koszt inwestycji szacowany jest na blisko 6 mln zł. Ponad połowę – 3,4 mln zł szpital pozyskał z Unii Europejskiej. Z budżetu Województwa Podlaskiego zostanie przekazana na ten cel kwota ponad 2,2 mln zł. Dodatkowo szpital ze środków własnych wygospodaruje 280 tys. zł. – SOR to bardzo ważny element szpitala. Na remont mamy 9 miesięcy, podzielimy go na etapy i zrobimy wszystko, by nie wpłynął na ciągłość pracy tego frontowego oddziału. Jesteśmy na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych – mówił podczas konferencji Krzysztof Bałata, dyrektor szpitala wojewódzkiego w Łomży.

Po remoncie oddział zyska trzy nowe stanowiska wstępnej intensywnej terapii. Z pięciu do siedmiu zwiększy się też  liczba łóżek w sali obserwacyjnej. Ponadto, w ramach modernizacji wymieniona zostanie część sprzętu medycznego. Na nowe urządzenia i aparaturę szpital chce przeznaczyć blisko 1,1 mln zł. Dodatkowo szpital zyska także nowy cyfrowy aparat do mammografii, wart ponad 1,2 mln zł.

Nowa apteka przyszpitalna 

Drugim wyzwaniem stojącym przez szpitalem w Łomży jest przebudowa apteki przyszpitalnej, która musi zostać dostosowana do wymogów prawnych oraz zaleceń przedstawionych po kontroli. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 3,7 mln zł. Połowa środków na ten cel będzie pochodzić z dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa. Jest to pierwszy przypadek inwestycji wspartej takim dofinansowanej w województwie podlaskim. Dzięki przebudowie powstają dwie nowe pracownie. W pierwszej powstawać będą cytostatyki, czyli leki podawane przy chemioterapii nowotworów. Druga przeznaczona będzie do przygotowywania leków z antybiotykami oraz mieszanek do żywienia pozajelitowego. 

W skrócie:

  • Szpital Wojewódzki w Łomży planuje modernizację SOR-u i apteki przyszpitalnej
  • Łączny koszt inwestycji to blisko 10 mln zł
  • Środki na ten cel będą pochodzić z funduszy UE, budżetu Województwa Podlaskiego, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych szpitala
Źródło: AIP

Przeczytaj również: