1 września 2017

Inwestycje

Rozbudowa Centrum Onkologicznego w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu uzyskał pieniądze na rozbudowę Centrum Onkologicznego. Inwestycja będzie kosztować 43 mln zł, blisko 30 mln zł pochodzić będzie z RPO Województwa Podkarpackiego. 5 mln zł wyniesie dotacja z budżetu państwa. 

Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu został wpisany do mapy potrzeb zdrowotnych, jako ośrodek wpierający istniejący potencjał onkologiczny. Dotyczy do zarówno województwa podkarpackiego, jak i województw, które z nim sąsiadują. Pozostałe placówki dysponujące odpowiednim zapleczem technicznym, umożliwiającym skuteczną terapię onkologiczną znajdują się w Rzeszowie, Kielcach, Lublinie i Zamościu. Centrum Onkologiczne w Tarnobrzegu pozwoli uzupełnić lukę pomiędzy nimi i obejmie swoim zaciągiem populację ok. 600 tys. osób. Dzięki rozwojowi tego ośrodka poprawi się zdecydowanie dostępność do leczenia onkologicznego.

W ramach budowy ośrodka powstanie nowy budynek, wyposażony w nowoczesne sale operacyjne oraz zaadaptowany do potrzeb terapii onkologicznej. Znajdą się w nim m.in. dwa akceleratory do radioterapii oraz aparat RTG typu telekomando, które również będą sfinansowane z dotacji. Dzięki dofinansowaniu wymieniony zostanie również tomograf komputerowy. – Chcemy inwestować w nowe budynki szpitalne, infrastrukturę ratującą zdrowie i życie mieszkańców Podkarpacia. Dlatego prawie 206 mln zł trafi do szpitali wojewódzkich na Podkarpaciu ze środków unijnych – powiedział Stanisław Kruczek, członek zarządu odpowiedzialny za służbę zdrowia na Podkarpaciu.

W ostatnich dniach sierpnia zawarta została umowa dotycząca dofinansowania rozbudowy Centrum Onkologicznego. Swoje podpisy na dokumencie złożyli członek Zarządu, Stanisław Kruczek i dyrektor Wiktor Stasiak. Projekt „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” realizowany będzie dzięki dofinansowaniu w ramach RPO województwa podkarpackiego oraz dotacji z budżetu państwa. Dofinansowanie unijne wyniesie blisko 30 mln zł, dotacja budżetowa – 5 mln zł. Koszt całej inwestycji jest natomiast szacowany na 43 mln zł 

W skrócie:

  • Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu rozbuduje Centrum Onkologiczne
  • Inwestycja będzie kosztować 43 mln zł
  • 30 mln zł pochodzić będzie z RPO WP, kolejne 5 mln zł wyniesie dotacja z budżetu państwa
Źródło: podkarpackie.pl

 

Przeczytaj również: