22 listopada 2018

Planowane inwestycje

Ponad 3 mln zł z UE dla Szpitala w Mysłowicach

Szpital numer 2 w Mysłowicach pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dzięki temu wsparciu, za kwotę ponad 3 milionów złotych w nieużywanym bloku operacyjnym zostanie utworzona pracownia endoskopowa oraz prób wysiłkowych i Holtera, co pozwoli na lepszą diagnostykę chorób układu krążenia oraz profilaktykę nowotworów przewodu pokarmowego.

–  Utworzenie tej pracowni to odpowiedź na realne zapotrzebowanie na rynku medycznym – podkreśla Mariusz Wołosz, dyrektor szpitala. – Pozyskane dofinansowanie umożliwi utworzenie nowoczesnej bazy diagnostycznej dla pacjentów z dysfunkcjami kardiologicznymi i diagnostyczno- zabiegowej dla celów zapobiegania, wykrywania i leczenia zmian nowotworowych układu pokarmowego – dodaje.

Projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kwota tego wsparcia to aż  2 780 743,08 zł, natomiast całkowita szacunkowa kwota projektu wynosi  3 271 462,45 zł. Dzięki tym pieniądzom powstanie wspomniana pracownia, a zakres projektu obejmuje wykonanie prac budowlanych, dostosowanie pomieszczenia do nowych funkcji oraz wyposażenie pracowni w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną.

W ten sposób chcemy poprawić nie tylko jakość i dostępność usług medycznych dla mieszkańców Mysłowic oraz miast ościennych, ale również efektywność naszego szpitala – wyjaśnia Wołosz.

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. W pierwszym, który potrwa około sześciu miesięcy od podpisania umowy, zostanie zrealizowana część projektowa i budowlana. Po jej zakończeniu ruszy trwający około trzy miesiące etap drugi, który obejmie zakup sprzętu medycznego. 

W skrócie:

  • Szpital numer 2 w Mysłowicach pozyskał  2 780 743,08 zł dofinansowania z Unii Europejskiej.
  • Pieniądze zostaną przeznaczone na utworzonie pracowni endoskopowej, prób wysiłkowych i Holtera.
  • Całkowita szacunkowa kwota projektu wynosi  3 271 462,45 zł.
  • Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. W pierwszym, który potrwa około sześciu miesięcy od podpisania umowy, zostanie zrealizowana część projektowa i budowlana. Po jej zakończeniu ruszy trwający około trzy miesiące etap drugi, który obejmie zakup sprzętu medycznego. 
Źródło: materiały prasowe SPZOZ Szpitala nr 2 im. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

Przeczytaj również: