23 stycznia 2020

Inwestycje

Podpisanie umowy na realizację studiów MBA w ochronie zdrowia

15 stycznia 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia podpisano z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Szkołą Główną Handlową umowę na realizację studiów MBA w ochronie zdrowia.

W uroczystości podpisania umowy udział wziął Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz przedstawiciele uczelni: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – Rektor WUM oraz dr hab. Piotr Wachowiak – Prorektor ds. nauki i zarządzania SGH. Studia MBA w ochronie zdrowia realizowane będą w ramach projektu pn. „Akademia Menadżera - przeprowadzenie działań rozwojowych kadry zarządzającej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest wzmocnienie umiejętności i wiedzy kadry zarządzającej podmiotów leczniczych oraz administracji publicznej w zakresie zastosowań nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w ochronie zdrowia.Studia MBA prowadzone będą przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie oraz Szkołę Główna Handlową z siedzibą w Warszawie.

W ramach dwuletnich studiów przewidziane są cztery moduły/semestry: 

  1.     Moduł Ekonomiczno-Finansowy w Ochronie Zdrowia,
  2.     Umiejętności Menadżerskich,
  3.     Zarządzanie i Prawo w Ochronie Zdrowia,
  4.     Ochrona Zdrowia

oraz zajęcia z języka angielskiego w zakresie ochrony zdrowia.

Łącznie przewiduje się ok. 670 godzin zajęć.

Studia kierowane są do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla podmiotów leczniczych będących jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, w tym szpitali klinicznych oraz kadry zarządzającej w administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia, mającej co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku zarządczym. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Udział w studiach jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdów i zakwaterowania.
Regulamin studiów dla kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla podmiotów leczniczych będących jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministerstwo Zdrowia

Przeczytaj również: