12 lipca 2018

Inwestycje

Ogromne pieniądze dla podlaskich szpitali

Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał umowy Białostockim Centrum Onkologicznym, Szpitalem w Kolnie, Szpitalem w Mońkach oraz Szpitalem Psychiatrycznym w Choroszczy - łącznie placówki medyczne otrzymają wsparcie w kwocie blisko 27 mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 15, 5 mln zł. Inwestycje mające na celu podniesienie jakości usług medycznych mają zostać sfinalizowane do końca przyszłego roku. 

W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego umowy z przedstawicielami szpitali podpisali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno. W uroczystości udział wziął także Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

- Poprawianie jakości opieki zdrowotnej w naszych jednostkach traktujemy bardzo poważnie, a dzięki podpisanym dzisiaj umowom na dofinansowanie, szpitale wojewódzkie i powiatowe będą mogły podnieść jakość usług medycznych – mówi Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. Przy okazji także poinformował o zwiększeniu środków na ochronę zdrowia z planowanych wcześniej 162 do 188 mln zł. – Życzę, by te projekty były dobrze i jak najszybciej zrealizowane.

– Nie ma rozwoju regionu bez zdrowia, a my wspieramy nasze szpitale, jak i powiatowe, które są świetnym dowodem na to jak lokalny samorząd wojewódzki dba o zdrowie mieszkańców – podkreślił z kolei Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. - Te środki w pełni przeznaczone są na doposażenie, na rozwój szpitali. Dzięki dofinansowaniu z RPO możemy wpływać na zwiększenie możliwości technicznych, technologicznych szpitala, na wzrost jakości urządzeń którymi szpitale dysponują. I przy tej okazji uśmiechamy się do strony rządowej, do NFZ, by wsparł nasze możliwości rozwoju szpitali poprzez to, aby te urządzenia mogły jak najwięcej czynić dobra dla pacjentów. I jeszcze gorący apel do szpitali – szybko realizujecie inwestycje, bo czekają na to pacjenci a i my chcemy szybciej dostać faktury by nasze wskaźniki wykorzystania środków z RPO lepiej wyglądały.

  • Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Realizacja projektu zgłoszonego przez BCO ma poprawić jakość i dostępność zabiegów chemioterapii onkologicznej. Będzie to możliwe dzięki utworzeniu centralnej pracowni leków cytostatycznych oraz przebudowie i adaptacji apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni. Inwestycja umożliwi zwiększenie liczby zabiegów chemioterapii onkologicznej wykonywanych zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym. Wartość projektu wynosi 13,1 mln zł, dofinansowanie – 6,8 mln zł.

  • Szpital Ogólny w Kolnie

W ramach projektu zaplanowany jest remont Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, remont sali pooperacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej, zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby oddziału i sali pooperacyjnej. Wszystko po to, aby pacjenci mieli lepszy dostęp do świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia. Z ulepszonych usług ma skorzystać 1086 osób. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 3,8 mln zł, natomiast wartość dofinansowania – 2,3 mln zł. 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Placówka doposaży i wymieni aparaturę medyczną w pracowni endoskopii oraz wykona tam remont. Poza tym, wymieni przestarzały aparat RTG w pracowni rentgenodiagnostyki i kupi aparaturę medyczną na potrzeby oddziału rehabilitacji oraz zakładu rehabilitacji leczniczej. Koszt tej inwestycji to 3,4 mln zł, a dofinansowanie 2,9 mln zł.

  • Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy

Placówka przebuduje budynek na potrzeby oddziału ogólnopsychiatrycznego i oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. Kupi również sprzęt medyczny niezbędny na tych oddziałach oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku. Koszt to 6,5 mln zł, a dotacja z RPOWP – 3,4 mln zł.

W skrócie:

  • Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał umowy Białostockim Centrum Onkologicznym, Szpitalem w Kolnie, Szpitalem w Mońkach oraz Szpitalem Psychiatrycznym w Choroszczy.
  • Podlaskie placówki medyczne otrzymają wsparcie w kwocie blisko 27 mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 15, 5 mln zł.
  • Inwestycje mające na celu podniesienie jakości usług medycznych mają zostać sfinalizowane do końca przyszłego roku. 
Źródło: wrotapodlasia.pl

 

Przeczytaj również: