11 maja 2017

Inwestycje

Nowy Szpital grupy LUX MED w Warszawie

9 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowoczesnego szpitala onkologicznego Magodent na warszawskim Żoliborzu. Nowy szpital Grupy LUX MED zaoferuje pacjentom kompleksową diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych.

Magodent, będący częścią Grupy LUX MED, od wielu lat posiada kontrakt z NFZ i będzie kontynuować realizację tych umów. W sumie nowy szpital udzieli pomocy ponad 100 tys. pacjentów rocznie. W placówce znajduje się łącznie 178 łóżek oraz 38 stanowisk chemioterapii dziennej. Opieka nad pacjentami będzie prowadzona w unikanym w Polsce modelu Pielęgniarki Prowadzącej, opartym na Primary Nursing. Jest on analogiczny do modelu opieki lekarskiej, kiedy jeden lekarz odpowiada za proces diagnostyczno-terapeutyczny. Tak samo dedykowana pacjentowi pielęgniarka prowadząca przyjmuje pełną odpowiedzialność za ciągłość opieki nad Pacjentem w trakcie całego pobytu w szpitalu - od przyjęcia, aż do wypisu.

Najwyższy poziom świadczeń 

Nowy szpital Grupy LUX MED na Żoliborzu zaoferuje swoim pacjentom pomoc diagnostyczno-terapeutyczną zgodną z najwyższymi standardami opieki onkologicznej na świecie. Magodent wykorzystuje w diagnostyce badania molekularne, dzięki czemu może proponować pacjentom terapie spersonalizowane, z wykorzystaniem wielu innowacyjnych leków onkologicznych. Pacjenci korzystają też z terapii immunologicznych, które w ostatnich latach otwierają nową erę leczenia nowotworów.

Pacjenci nowego szpitala będą mieli dostęp do zaawansowanych procedur endoskopowych, badań z zakresu tomografii komputerowej z możliwością znacznej redukcji dawki promieniowania. Dzięki oddziałom Chemioterapii Dziennej, Onkologii Klinicznej, Hematoonkologii, Gastroenterologii i Intensywnej Opieki Medycznej, pacjenci będą mieli zagwarantowaną kompleksową pomoc.

W środowym otwarciu udział wzięli m.in. Marek Tomabarkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. Poświęcenia nowego szpitala dokonał ks. Kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.

 Źrodło: luxmed.pl

Przeczytaj również: