1 października 2020

Inwestycje

Nowy pawilon Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

W Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie 30 września oddano do użytku pawilon szpitalny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego. Cały projekt kosztował ponad 24,6 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosiło 85% tej kwoty. Resztę środków pokryto z budżetu województwa i budżetu państwa.

– Cieszę się, że przy wsparciu środków europejskich udało się wyremontować tę część szpitala. Dzięki temu poprawią się warunki pobytu pacjentów oraz zwiększy się komfort pracy personelu medycznego.podkreślił obecny na uroczystości otwarcia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Celem prac było dostosowanie trzech kondygnacji nadziemnych z podpiwniczeniem dla pacjentów. Wyremontowany pawilon został wyposażony w 80 łóżek oraz urządzenia medyczne, co znacząco poprawi jakość świadczonych usług medycznych. Dzięki modernizacji zwiększy się liczba osób objętych usługami zdrowotnymi. Również osoby niepełnosprawne będą mogły swobodnie korzystać z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Pawilon jest zlokalizowany na I i II piętrze budynku. Na parterze umieszczono pomieszczenia terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz oddział dzienny zaburzeń nerwicowych. W budynku znalazła się także centralna sterylizatornia funkcjonująca na potrzeby całego szpitala.

- Jest to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia psychiatrii, ponieważ docelowo będziemy zwiększać bazę łóżek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego. Województwo lubelskie jest jednym z ostatnich w Polsce, jeśli chodzi o liczbę miejsc tego typu. Docelowo, od przyszłego roku, będzie ich u nas około 200 - informuje Piotr Dreher, dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie na łamach Kuriera Lubelskiego

- Jestem przekonany, że te wszystkie łóżka zostaną zapełnione w ciągu tygodnia, bo niektórzy pacjenci od lat mają skierowania do takiej placówki. Ze względu na brak miejsc, przebywają na naszych oddziałach ogólnej psychiatrii. Do tego dochodzą jeszcze osoby z kolejki. Stąd czas oczekiwania na przyjęcie wynosił nawet do 3 lat. Mam nadzieję, że wkrótce te kolejki się skrócą. Dzięki temu rozluźnią się też oddziały psychiatrii ogólnej - dodaje dyrektor Dreher.

______

Projekt pn. „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski w Lubline / Kurier Lubelski 

Przeczytaj również: