5 października 2020

Inwestycje

Nowe karetki bariatryczne w łódzkiem

Dwie nowe, specjalistyczne karetki trafiły do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, dwie kolejne dojadą w najbliższym czasie. Jednocześnie Wojewódzkie Centrum Onkologii wzbogaciło się o 6 mln zł. – W ten sposób rozpoczynamy październik – miesiąc walki z rakiem piersi – mówił na konferencji prasowej marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Dwie z nowych karetek, jakie będą jeździć w WSRM, to tzw. karetki bariatryczne, czyli przeznaczone dla osób z dużą nadwagą. Są wyposażone m.in. w specjalne nosze z elektrycznym mechanizmem podnoszenia o dopuszczalnym obciążeniu ponad 300 kg; krzesło bariatryczne z funkcją schodołazu, czyli ułatwiające sprowadzanie po schodach, o dopuszczalnym obciążeniu 227 kg; system załadunku noszy z napędem elektrycznym o udźwigu do 400 kg; płachtę ratowniczą do przenoszenia pacjentów o dopuszczalnym obciążeniu 400 kg.

- Jest to coś, czego jeszcze w  województwie łódzkim nie było zachwalał zakup marszałek Grzegorz Schreiber.

- Obie te karetki będą normalnie jeździły w systemie WSRM do wszystkich zgłoszeń, ale w razie zgłoszenia do osoby ze szczególną potrzebą – będą kierowane do tych właśnie przypadkówinformował dyrektor stacji Krzysztof Janecki.

Zakup tych karetek oraz dwóch neonatologicznych - przeznaczonych dla noworodków – został zrealizowany w ramach projektu unijnego pn. „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”.

Marszałek Grzegorz Schreiber poinformował też, że z 30 zapowiadanych wcześniej dla województwa łódzkiego nowych karetek kupionych w ramach tego programu, 10 jeździ już w barwach WSRM.

Spotkanie marszałka z kadrą medyczną było też okazją do wręczenia dyrektorowi szpitala im. Kopernika w Łodzi Andrzejowi Kasprzykowi symbolicznego czeku opiewającego na 6 mln 264 tys. zł. Są to pieniądze na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”. Tak brzmi pełna nazwa zadania współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, którego łączna wartość wynosi ponad 86 mln zł, a środki unijne to prawie 70 mln zł. Reszta pochodzi z budżetu województwa łódzkiego. W ramach projektu został już m.in. wyremontowany cały oddział Kliniki Chirurgii Onkologicznej, w tym powiększone i wyposażone w oddzielne łazienki sale pacjentów.

Przekazane teraz przez marszałka środki zostaną przeznaczone na aparaturę medyczną (m.in. tomograf, cystoskop, rektoskop operacyjny ze źródłem światła i oprzyrządowaniem, system do przeszczepu tkanki tłuszczowej). Przeprowadzone też zostaną prace ogólnobudowlane w Klinice i Oddziale Chirurgii Onkologicznej, Pracowni Scyntygrafii i Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

- Te środki zostaną przeznaczone również na programy profilaktycznedodał dyrektor Andrzej Kasprzyk.

Prowadzona przez niego placówka jest od lat mocno zaangażowana w takie działania. Sztandarowym od sześciu lat był BRA-Day – wydarzenie nakierowane na walkę z rakiem piersi. W tym roku z uwagi na pandemię nie odbędzie się, ale zorganizowana została sesja zdjęciowa, w której wzięły udział kobiety po mastektomii oraz będące w trakcie leczenia. Efekt zostanie wykorzystany jako akcja profilaktyczna.

Źródło: UMWŁ/bg, jg/fot. Piotr Wajman

Przeczytaj również: