8 lipca 2019

Inwestycje

Modernizacja Bloku Porodowego w ZOZ Suchej Beskidzkiej

4 lipca 2019 r. zakończono pracę nad pierwszym etapem zadania modernizacji oddziałów szpitala w Suchej Beskidzkiej o nazwie: „Kompleksowa modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego obejmująca prace budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe oraz zakup aparatury i wyposażenia medycznego”. Pierwszy etap zakończył się wraz z oddaniem zmodernizowanego Bloku Porodowego.

Prace nad realizacją pierwszego etapu trwały od 14 stycznia do 30 czerwca 2019 roku i objęły m.in. śluzę umywalkowo-fartuchową, która łączy Blok Porodowy z Oddziałem Położniczym oraz śluzę ubraniową, która służy dla personelu za przebieralnię. Zmodernizowany został również wewnętrzny korytarz komunikacyjny z wyjściem na ewakuacyjną klatkę schodową, brudownik, podręczny magazyn, składzik porządkowy i izba dla Oddziałowej Pielęgniarki Położnej. Ważnym elementem, który zmodernizowano był również wewnętrzny korytarz, który daje dostęp do śluzy materiałowej, dyżurek dla lekarzy i pielęgniarek, pokoi dla położnic i noworodków w pierwszej godzinie od narodzin oraz sal porodowych.

Nowoczesne sale porodowe

Sale porodowe również zostały zmodernizowane. Dwie z nich są jednostanowiskowe z miejscem dla pierwszej pielęgnacji i resuscytacji dziecka oraz łazienką, w której odbywają się kąpiele rozluźniające. Trzecia sala porodowa została stworzona z myślą o porodach rodzinnych, w której znajduje się specjalny salonik dla bliskich pacjentki. Ostatnia sala służy do przeprowadzania cięć cesarskich. Wszystkie pokoje wyposażono w klimatyzację oraz odpowiednie aparatury. Zakupiono również łóżka porodowe, aparaty USG i KTG, fotele ginekologiczne, stół operacyjny i wanny, w których odbywają się porody w wodzie. Pierwszy etap inwestycji kosztował 4 270 805,88 zł, z czego wartość sprzętu medycznego to 1 330 805,88 zł.

Blok Porodowy przed modernizacją

 

Zmodernizowany Blok Porodowy

 

Pierwszy krok w modernizacji szpitala ZOZ Sucha Beskidzka

18 stycznia 2018 roku, Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu znanego pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym”. Projekt obejmuje działania dotyczące kompleksowej modernizacji Bloku Porodowego, Neonatologicznego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
W zakresie działań znajdują się prace budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe. Zakupiona zostanie również odpowiednia aparatura i wyposażenie medyczne tj. tablety medyczne i meble medyczne. Koszt całej inwestycji oszacowano na 13 477 778, 80 zł i ma zakończyć się 29 maja 2020 roku.

Uroczyste podpisanie umowy

17 maja 2018 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy gwarantującej dofinansowanie. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda z zarządu województwa oraz Marek Haber – dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej podpisali wyżej wymienioną umowę w obecności Starosty Suskiego p. Józefa Bałosa, Wicestarosty Suskiego p. Zbigniewa Hutniczaka i reprezentantów ZOZ Sucha Beskidzka.

W skrócie

  • 18 stycznia 2018 roku szpital ZOZ w Suchej Beskidzkiej uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu modernizacji placówki.
  • 17 maja 2018 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy gwarantującej dofinansowanie. Koszt inwestycji wyniesie prawie 13,5 milionów złotych.
  • 4 lipca 2019 r. zakończono pierwszy etap inwestycji, czyli modernizację Bloku Porodowego, która kosztowała blisko 4,3 miliony złotych.
Źródło: materiały prasowe ZOZ w Suchej Beskidzkiej

Przeczytaj również: