19 lipca 2018

Inwestycje

Miliony dla szpitala w Ciechanowie

12 lipca podpisano umowę na remont Oddziału Pulmunologii w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie o wartości 3 mln zł. To jednak nie jedyne inwestycje w szpitalu – tylko w 2018 roku placówka uzyskała 11 mln zł. W ciągu ostatnich 20 lat samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na szpital ponad 193 mln zł. 

Pieniądze z tegorocznych dotacji zostaną przeznaczone na inwestycje, które są kontynuowane od kilku lat, m.in.: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, doposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz e-usługi. Ponadto dotacje z budżetu województwa szpital przeznaczy na nowe inwestycje np. naprawę angiografu i tomografu komputerowego oraz zakup aparatury medycznej i modernizację oddziałów. 

Odnowiona pulmunologia

Modernizacja oraz doposażenie czeka oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, pulmunologiczny, stację dializ oraz zakład patomorfologii. W ramach tego projektu jeszcze w tym roku jako pierwsze zostaną wyremontowane oraz zmodernizowane pomieszczenia w budynku pulmunologicznym. 12 lipca podpisano umowę z wykonawcą tej inwestycji, której wartość przekracza 3 mln zł. 

Nowe wyposażenie dla okulistyki

Oddział Okulistyki zostanie wyposażony m.in. w koheretny tomograf optyczny z angiografią do przeprowadzania takich zabiegów jak np. wirektomia oraz biometr medyczny do obliczania wszczepu soczewki do operacji zaćmy. Ostatni zakup to konsekwencja poszerzenia działalności szpitala o zabieg wszczepiania podczas operacji zaćmy soczewek korygujących astygmatyzm. Sprzęt medyczny i potrzebne wyposażenie będzie kosztować około 2,5 mln zł.

– Ten zabieg to często ostatnia deska ratunku dla chorych leczonych na retinopatię cukrzycową, odwarstwienia siatkówki czy zmiany zwyrodnieniowe plamki. Obecnie czas oczekiwania pacjentów z naszego rejonu na tego typu procedury w klinikach specjalistycznych to nawet kilkanaście miesięcy. Dzięki nowemu sprzętowi na naszej okulistyce będziemy szybciej leczyć pacjentów –powiedział Andrzej Kamasa, dyrektor ciechanowskiego szpitala.

Szpital zadecydował również o zakupie okulistycznego stołu operacyjnego. Stół jest niezbędny, bo trwający ok. 3 godzin zabiegu mikrochirurgii okulistycznej wymaga odpowiedniego ułożenia pacjenta.

Pozostały sprzęt

Na oddziałach szpitala w Ciechanowie działają sale intensywnego nadzoru, które również wymagają odpowiedniego wyposażenia, stąd decyzja o zakupie m.in. kardiomonitorów, łóżek specjalistycznych, aparatów KTG i USG czy defibrylatorów z kardiowersją. Dzięki dotacji szpital zakupi również łóżka specjalistyczne, w tym dla osób z nadwagą, stół operacyjny do 400 kg przystosowany do uchwytów podtrzymujących stopy z pozycją Fowlera (dla bariatrii) z systemem przekładania pacjenta, aparat do znieczulania, gastroskop, monitor nerwów C2, video-elektroencefalograf, zestaw Holtera ciśnieniowego, zestaw Holtera EKG, stacja diagnostyczna dla tomografu komputerowego.

Dodatkowo ze środków z budżetu województwa szpital za ok. pół miliona złotych zakupi wyposażenie Działu Żywienia, w tym np. wózki do transportu posiłków, kotły warzelne gazowe, piec konwekcyjny oraz szafę chłodniczą.

Przeczytaj również: