15 maja 2018

Inwestycje

Kolejny etap rozbudowy Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

11 maja 2018 roku oficjalnie ruszyła rozbudowa drugiego skrzydła Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie. To kolejny etap prac remontowych oraz modernizacyjnych – łączny koszt inwestycji to 30 mln zł.

Prace obejmą aż 5600 m. kw. powierzchni, z czego 3700 m. kw. będzie dobudowne w postaci nowej bryły i kolejnego 4. piętra do istniejącej już części. Pozostałe 1800 m. kw. - tyle ile liczy obecnie istniejące skrzydło (od strony ul.  Żołnierskiej) - będzie gruntownie przebudowane.

Po zakończeniu prac w 2020 roku znajdą się w nim: 

  1. Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (pozwoli to m.in. na zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii z dziewięciu do trzynastu);
  2. Oddział Pediatryczny dla dzieci do 3. roku życia w strukturze izolacyjnej (inwestycja pozwoli m.in. na stworzenie izolatek wyposażonych w śluzę, salę i łazienkę);
  3. Oddział Pediatryczny Chorób Zakaźnych wraz z odcinkiem wyposażonym w boksy Meltzera do leczenia wysoce zakaźnych chorób u dzieci;
  4. Oddział Leczenia Chorób Układu Kostno-Stawowo-Mięśniowego w zakresie ortopedii i w zakresie reumatologii.

- Warunki panujące w oddziałach, które teraz ulegną rozbudowie i modernizacji, nie zmianiały się od lat 60-tych ub. wieku. Sale są ciasne, nieprzystosowane do aktualnych standardów. Aby zachować tę samą liczbę łóżek, a jednocześnie poprawić warunki lokalowe, musimy „rozciągnąć” trochę to skrzydło i dobudować jeszcze jedną kondygnację. Będziemy tę inwestycję realizować etapami, żeby zachować ciągłość leczenia na remontowanych oddziałach. – mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Rozbudowa Szpitala wymuszona jest także przez stale rosnącą liczbę leczonych pacjentów, która w ostatnim 10-leciu uległa podwojeniu (obecnie jest to 28 tys. pacjentów rocznie). Pierwszy etap rozbudowy zakończony pod koniec 2012 roku polegający na dobudowie nowego skrzydła od strony południowej poprawił dostępność i warunki leczenia w bardzo ważnych oddziałach takich jak Klinika Pediatrii, Gestroenterologii i Żywienia z Pododdziałem Nefrologii i Kardiologii, Klinika Rehabilitacji i Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt. Teraz przyszedł czas na kolejny ważny krok.

- Głównym celem rozpoczętej właśnie inwestycji jest poprawa dostępności do bazy szpitalnej i poprawa jakości specjalistycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim z ukierunkowaniem na grupy chorób stanowiących główne przyczyny niezdolności do nauki, przyszłej niezdolności do pracy i niezdolności do pracy Opiekunów oraz poprawa warunków pobytu w oddziałach zarówno dla Pacjentów, jak i ich Opiekunów – podkreśla dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek. - Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że potrzeby Szpitala i jego Pacjentów zostały dostrzeżone przez Samorząd Województwa i że otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych oraz z budżetu Samorządu Województwa, które umożliwia nam przeprowadzenie tej inwestycji.

Łączny koszt inwestycji wynosi 30 mln zł, z czego 17 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu Samorządu Województwa, resztę stanowi wkład własny Szpitala. 

Tak będzie wyglądała inwestycja po zakończeniu w 2020 roku:

W skrócie:

  • Rozpoczął się kolejny etap rozbudowy Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Tym razem powiększone i gruntownie modernizowane będzie skrzydło Szpitala od strony ul. Żołnierskiej.
  • Łącznie prace obejmą aż 5600 m. kw. powierzchni, z czego 3700 m. kw. będzie dobudowne w postaci nowej bryły i kolejnego 4. piętra do istniejącej już części. Pozostałe 1800 m. kw. - tyle ile liczy obecnie istniejące skrzydło - będzie gruntownie przebudowane.
  • Koszt inwestycji wynosi 30 mln zł, z czego 17 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu Samorządu Województwa. Resztę stanowi wkład własny Szpitala.
  • Zakończenie prac planowane jest do końca czerwca 2020 r.

Przeczytaj również: