4 stycznia 2021

Inwestycje

Kolejne dofinansowania szpitali w zachodniopomorskim

Blisko 9 milionów złotych trafi do szpitali w województwie zachodniopomorskim, które prowadzą inwestycje i działania antycovidowe. Środki na ten cel pochodzą z puli unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Z dodatkowych środków skorzystają: Szpital Wojewódzki w Koszalinie, Szpital Wojewódzki w Szczecinie, Szpital w Gryficach, a także Regionalny Szpital w Kołobrzegu. Otrzymane środki przeznaczone będą na rozbudowę infrastruktury placówek oraz na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury. Dodatkowa pomoc ma umożliwić skuteczniejszą walkę z koronawirusem.

Uzyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego kwota podzielona została na 5 projektów i 4 szpitale. To pozwoli na poszerzenie zakresu prowadzonych przez placówki zadań o charakterze inwestycyjnym, uwzględniając przy tym elementy walki z koronawirusem.

Z blisko 9 mln zł aż 4,8 mln uzyska Szpital Wojewódzki w Szczecinie. Jest to główny ośrodek walki z pandemią w tym regionie. Zmodernizowany i doposażony zostanie budynek „G”, który mieści się przy ul. Arkońskiej. Inwestycja będąca elementem projektu związanego z powstaniem Oddziału Neurologii, Oddziału Nefrologii oraz Oddziału Udarowego ma zakończyć się w kwietniu tego roku. Obiekt pomoże w leczeniu pacjentów z COVID-19. 

Szpital Wojewódzki w Koszalinie otrzyma z kolei blisko 2,8 mln zł. Na jego terenie realizowane będą dwa projekty. Związane są one z przebudową infrastruktury na rzecz dezaktywacji zawodowej, a także podniesienia standardów opieki pediatrycznej w pawilonie dziecięcym, gdzie zakupione zostanie również dodatkowe wyposażenie.

Szpital w Gryficach wzbogaci się z kolei o 720 tysięcy złotych, które przeznaczone zostaną na zakup aparatu RTG, a także na prace przy trwającej rozbudowie budynku. Owa rozbudowa dotyczyć będzie bloku operacyjnego, oddziału ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, a także oddziałów zabiegowych, apteki oraz sterylizatorni.

Kwota 400 tysięcy złotych zasili konto Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, który otrzymaną pomoc wykorzysta na zmiany w infrastrukturze oraz nabycie sprzętu medycznego dla potrzeb prowadzonej w placówce przebudowy.

Decyzja Zarządu Województwa z 23 grudnia 2020 zwiększająca unijne wsparcie, zmienia dotychczasowy rozkład finansowy inwestycji. Ich koszty przedstawiają się następująco:

• Szpital Wojewódzki w Szczecinie – „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem + modernizacja budynku G” – koszt całkowity: 66,2 mln zł, w tym wsparcie UE: 58,9 mln zł.

• Szpital Wojewódzki w Koszalinie – „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej” – koszt całkowity: 20,8 mln zł, w tym wsparcie UE: 18, 1 mln zł.

• Szpital Wojewódzki w Koszalinie – „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym” – koszt całkowity: 20,4 mln zł, w tym wsparcie UE: 18 mln zł.

• Szpital Regionalny w Kołobrzegu – „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów wraz z niezbędnym wyposażeniem” – koszt całkowity: 39,7 mln zł, w tym wsparcie UE: 31,4 mln zł.

• Szpital w Gryficach – „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem” – koszt całkowity: 36,8 mln zł, w tym wsparcie UE: 32,9 mln zł.

Przeczytaj również: