19 maja 2020

Inwestycje

Inauguracja nowej części Szpitala św. Wojciecha

Nowoczesny blok operacyjny, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej i oddział urologiczny to zupełnie nowe części Szpitala św. Wojciecha. W piątek 15 maja budynek został oficjalnie otwarty. Wydarzenie - ze względu na panującą pandemię COVID-19 – miało charakter kameralny. 

W otwarciu nowej części szpitala wzięli udział przedstawiciele spółki Copernicus, personelu medycznego,  a także marszałek województwa Mieczysław Struk i członkini Zarządu Województwa Agnieszka Kapała-Sokalska. 

- Duży blok operacyjny usytuowany w trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni użytkowej ponad 5 600  m2  na gdańskiej zaspie dzisiaj został oddany do użytku. Lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny będzie mieć dostęp do nowoczesnych urządzeń, do przestronnych pomieszczeń, w dobrych warunkach, w sterylnych warunkach będą mogli wykonywać najbardziej skomplikowane operacje, które są realizowane w tym szpitalu. Cieszę się bardzo, bo ten szpital posiadał do tej pory blok operacyjny, który nie spełniał takich wymagań. Od dziś oddajemy ten piękny obiekt, w tempie zrealizowaną inwestycję pacjentom z Gdańska i z terenu całego pomorza – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa.

- Dla Szpitala oznacza to olbrzymi postęp, olbrzymi rozwój, poprawa komfortu pracy, poprawa standardów wykonywanych świadczeń medycznych. Generalnie mnóstwo zalet, mnóstwo korzyści dla personelu i pacjentów. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu będziemy mogli po pierwsze wykonywać naszą pracę bezpieczniej, po drugie sprawniej, po trzecie zgodnie z najnowszymi standardami, czyli na pewno z korzyścią dla pacjentów i przede wszystkim osiągamy pełną zgodność z obowiązującymi aktualnie standardami światowymi - wyjaśnia Dariusz Kostrzewa, prezes Zarządu spółki Copernicus.

-  W skład bloku wchodzi 8 sal operacyjnych, w tym sala hybrydowa, gdzie lekarze różnych specjalności mogą jednocześnie operować pacjenta oraz 6-stanowiskowa sala wybudzeniowa. – Czekaliśmy na ten blok operacyjny. Stary blok nie spełniał naszych oczekiwań. Teraz mamy 8 super nowoczesnych sal operacyjnych i nowoczesny sprzęt. Przechodzimy na nowoczesnośćdodaje na przykład Małgorzata Antczak, kierownik Bloku Operacyjnego.

- Na ten dzień czekaliśmy wszyscy. Otwieramy dzisiaj Oddział Urologii. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkim mieszkańców nie tylko Trójmiasta, ale także i pomorza. Dzięki tej inwestycji znacząco skrócą się terminy przyjęć na zabiegi urologiczne. Głównie są to zabiegi onkologiczne. 90% pacjentów na moim oddziale to pacjenci onkologiczni. Zakupiono bardzo dużo aparatury medycznej, m.in. laparoskopy w technologii 4K, lasery, ultrasonograf do biopsji infuzyjnej - mówi Arkadiusz Mikszewicz, Kierownik Oddziału Urologicznego Szpitala św. Wojciecha

- Otwieramy nowoczesny oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej. Oddział ma znakomitą infrastrukturę. Jest doskonale przygotowany  do zapewniania komfortowych warunków pobytu dla pacjentów. Jest to nowe wyzwanie dla kadry, ponieważ powstał super nowoczesny blok operacyjny  - mówi Marek Bogdański, Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala św. Wojciecha

- Inwestycje infrastrukturalne w zdrowie są od lat jednym z priorytetów samorządu województwa pomorskiego. Ta inwestycja idealnie wpasowuje się w prowadzoną przez nas politykę. Jest jedną z ważniejszych w ostatnich lat na terenie nie tylko Gdańska, ale i Pomorza stwierdza Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Nowy blok i oddziały powstały w ramach projektu: „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala  św. Wojciecha w Gdańsku”. Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie Szpital św. Wojciecha w Gdańsku o budynek trzykondygnacyjny wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami i niezbędnymi przyłączami technicznymi i zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia budynku 5 662,90 m2. Wysokość budynku rozbudowy wynosi ok. 11,90m, długość 52,90m, szerokość 41,60m. W budynku zaprojektowano wewnętrzne patio doświetlające pomieszczenia parteru i 1 piętra. Patio ma kwadratowy kształt o rozmiarach ok. 11,0m, i dwie kondygnacje wysokości (ok. 8,00m).

Komunikację funkcjonalną, z istniejącymi budynkami Szpitala, zapewnia trzykondygnacyjny łącznik (ok. 15,50m długości i ok. 8,00m szerokości), oraz nadbudowa istniejącego łącznika na kondygnacji 1 piętra o rozmiarach 23,10m długości i 6,7m szerokości.

Zakres inwestycji obejmował również modernizację trafostacji, tlenowni i kotłowni.

Podstawowe dane liczbowe obiektu 

powierzchnia całkowita 6 588,90 m2

powierzchnia użytkowa 5 662,90  m2

kubatura brutto 25 266 m3

wysokość do attyki 10,15-11,86 m

liczba kondygnacji nadziemnych 3

Poziom przyziemia 1 780,0 m2 – szatnie i pomieszczenia techniczne, pomieszczenie przyłącza wody wyposażone w generator chloru, centralny magazyn na odpady medyczne i odpady bytowe (segregowane).

Poziom parteru 1 851,96 m2 - dwa oddziały szpitalne – Oddział Urologiczny 29 łóżek i Oddział Urazowo-Ortopedyczny 39 łóżek wraz salami zabiegowymi z wyposażeniem medycznym (w tym zakupem RTG z ramieniem C, tor wizyjny laparoskopowy),

Piętro I 2 030,54 m2 - w pełni wyposażony blok operacyjny - 8 sal operacyjnych, w tym sala hybrydowa oraz 6 stanowiskowa sala wybudzeniowa.

 

Podstawowe dane liczbowe inwestycji, powierzchnia:

zabudowy 2 225 m2,

utwardzona 3 494  m2,

użytkowa 5 662,90  m2,

całkowita 6 588,90 m2.

Kubatura brutto budynku 25 266 m3.

 

Wyposażenie medyczne i niemedyczne bloku operacyjnego i sal wybudzeń, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddziału urologii - w tym m.in.: kardiomonitory, łóżka, stoły operacyjne, aparaty do znieczulania, tor wizyjny laparoskopowy, lampy zabiegowe i operacyjne, aparaty USG, aparaty RTG ramie C, respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory, angiograf sufitowy, diatermie, cieplarki, aparat do krążenia pozaustrojowego, stoły operacyjne mobilne, materace grzewcze, urządzenie do pozaustrojowego utlenowania krwi ECMO).

Zakres inwestycji obejmował przebudowę i rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego o ciągi jezdne z placami manewrowymi, ciągi piesze oraz miejsca parkingowe. W ramach inwestycji powstało łącznie 75 miejsc parkingowych - wszystkie miejsca parkingowe służą do obsługi pacjentów i są bezpłatne. 

Inwestycja obejmuje również wydatki w ramach instrumentu elastyczności w zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych pracujących na oddziałach korzystających z bloku operacyjnego dla 55 osób, funkcjonowanie infolinii onkologicznej, pomoc psychologiczną, pomoc psychoonkologiczną oraz tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Projekt zwiększył kompleksowość poprzez ww. działania oraz leczenie z funkcjonującymi poradniami AOS oraz stosowanie innowacyjnych metod terapii. Dodatkowo przewidziano szereg działań związanych z rozwojem wolontariatu. W ramach projektu będzie realizowane porozumienie o współpracy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o.

Samorząd Województwa Pomorskiego jako podmiot odpowiedzialny za koordynację polityki zdrowotnej w regionie, wyraził wolę wsparcia podmiotów leczniczych z terenu województwa pomorskiego. W związku z powyższym zostało zwiększone dofinansowanie projektu pn.  „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku” 

o kwotę 2 000 000,00 PLN na wykonanie testów diagnostycznych w kierunku SARS CoV-2 dla mieszkańców województwa pomorskiego oraz o kwotę 4 195 000 PLN na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji. W związku z powyższym COPERNICUS PL Sp. Z o. o. w Gdańsku zawarła umowy partnerskie umożliwiające przekazanie wsparcia następującym podmiotom:

Szpitalowi Dziecięcemu Polanki im. M. Płażyńskiego Sp. Z o. o. w Gdańsku (600 000, PLN),

Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. Prof. T. Bilikiewicz w Gdańsku ( 450 000 PLN),

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Gdańsku (35 000 PLN),

Przemysłowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. (10 000 PLN),

SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku (500 000 PLN),

Samodzielnemu Publicznemu Pogotowiu Ratunkowemu w Pruszczu Gdańskim (350 000 PLN).

W walce z epidemią koronawirusa kluczową rolę odgrywa proces diagnostyczny czyli wykonywanie testów w kierunku wirusa SARS CoV-2 oraz izolowanie osób zarażonych. Uzyskane środki finansowe 

z funduszy UE umożliwią wykonanie 15 000 testów mieszkańcom Pomorza. Celem jest spowalnianie szerzenia się epidemii, czyli wykrywanie wszystkich zakażonych, także nosicieli wirusa nieświadomych zagrożenia jakie stanowią. Im mniej osób się zakazi, tym mniej będzie ofiar, należy zatem wykonywać jak najwięcej testów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa: 07 Zdrowie

Działanie: 07.01. Zasoby ochrony zdrowia 

Poddziałanie: 07.01.02. Zasoby ochrony zdrowia

Tytuł projektu: „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku”

Okres realizacji: 2018 - 2020

Wartość całkowita inwestycji: 89 535 509,78 zł, w tym:

Roboty budowlane: 55 687 381,43 zł

Wyposażenie medyczne i niemedyczne: 28 923 051,85 zł

Instrument elastyczności: 226 800,00 zł

Pozostałe (środki na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych (w ramach planowanych do zawarcia umów partnerstwa) działania związane z pandemią SARC-CoV-2, promocja, działania związane z pandemią SARC-CoV-2, obsługa projektu, wraz z nadzorem inwestorskim): 4 698 276,50 zł

 

Źródła finansowania: 

EFRR:                      47 474 202,39 zł

Budżet państwa:     5 503 893,65 zł

SWP:                       32 614 302,69 zł

Spółka:                      3 943 111,05 zł

 

 

Przeczytaj również: