2 sierpnia 2018

Planowane inwestycje

Dotacja na e-zdrowie dla lubelskich szpitali

Lubelskie szpitale otrzymają ponad 5 mln unijnego wsparcia. Środki zostaną przeznaczone na informatyzację szpitali w Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Pacjenci łatwiej umówią się na wizytę, odbiorą e-receptę lub sprawdzą interakcje leków z innymi lekami. To tylko niektóre z usług, jakie zaoferują szpitale. 

W ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie „e-Szpital – rozbudowa infrastruktury i systemów informatycznych w SPZOZ w Kraśniku” szpital wdroży usługi takie jak: e-dokumentacja medyczna, e-rejestracja, e-laboratorium, e-komunikacja oraz e-kolejka oczekujących. Dodatkowo nowy system poprawi dostępność e-usług zewnętrznych poprzez moduł e-recepta, e-wizyta lekarska domowa, e-kontrahent, e-terminarz, e-kolejka, e-ankieta, e-nieobecności, e-kadry, e-interakcje z lekami, e-interakcje leków z żywnością. Całkowita kwota projektu to 3 688 462, 50 zł. Dzięki staraniom dyrektora, Marka Kosa szpital pozyskał na wdrożenie programu z EFRR, dofinansowanie w wysokości 3 135 193,10 zł.

Głównym celem projektu  „Rozwój E-usług poprzez wdrożenie kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego i aplikacyjnego” realizowanego w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim jest poprawa jakości i dostępności świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej. 

W ramach projektu SPZOZ zakupi sprzęt IT wraz z oprogramowaniem oraz uruchomi usługi teleinformatyczne. Całkowity koszt projektu to 2 641 968,16, z czego 2 245 463, 82 to środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Przeczytaj również: