26 sierpnia 2019

Planowane inwestycje

Ciąg dalszy rozbudowy szpitala w Gnieźnie

Od dwóch miesięcy prowadzone były rozmowy dotyczące wznowienia rozbudowy szpitala w Gnieźnie. Po tym jak główny wykonawca odstąpił od umowy w czerwcu tego roku, dyrekcja Szpitala Pomnika Chrztu Polski w Gnieźnie podpisała aneks do umowy na wznowienia prac.

- To dobra informacja dla mieszkańców powiatu i nie tylko. Mam nadzieję, że za dwa lata z tego szpitala będą korzystali także mieszkańcy innych powiatów. Jesteśmy przekonani o tym, że za dwa lata będziemy mieli szpital z prawdziwego zdarzeniakomentuje starosta Piotr Gruszczyński.

Umowa gwarantowała tylko skończenie I etapu robót 

Jak podaje starostwo umowa z 2017 roku zawarta pomiędzy szpitalem, a głównym wykonawcą, którym jest konsorcjum spółek Alstal Grupa Budowlana oraz AGB, gwarantowała tylko I etap robót. Etap II i III objęte były prawem opcji, na które nie zostały zabezpieczone środki finansowe. Przedstawicielom szpitala udało się jednak zapewnić dodatkowe środki na kontynuację.

Szpital razem z władzami powiatu pozyskują dodatkowe środki finansowania

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann decyduje o przyznaniu dodatkowych środków finansowych, pozyskanych przez władze powiatu i szpital. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na zbudowanie sali hybrydowej na nowym bloku operacyjnym i centralnej sterylizatorni.
- Pierwsza umowa opiewała na kwotę prawie 61,5 mln zł brutto, a w tej chwili będzie to 69 mln zł. Sala hybrydowa na bloku operacyjnym ułatwiłaby nam oddanie pierwszego etapu i nie spowodowałaby w późniejszym okresie zatrzymania działania bloku operacyjnego. Narobiłoby to nam tyle szkód, że byłoby to niemożliwe - wyjaśnia wicestarosta Anna Jung.

Zgodnie z umową etap I rozbudowy ma zakończyć się w październiku 2019 roku. Całkowita realizacja ma zakończyć się do końca sierpnia 2021 roku.

W skrócie:

  • W czerwcu br. główny wykonawca odstąpił od umowy ze szpitalem w Gnieźnie, 
  • Po dwumiesięcznych negocjacjach szpital podpisał aneks na dokończenie prac budowlanych,
  • Prace nad pierwszym etapem mają zakończyć się w październiku 2019 roku,
  • Całkowita realizacja ma zakończyć się w sierpniu 2021 roku.

Przeczytaj również: