19 kwietnia 2017

Inwestycje

Centra urazowe z unijnym dofinansowaniem

Centra urazowe w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Dotacja pochodząca ze środków unijnych wyniesie 6,7 mln zł.

Dotacje unijne dla szpitali 

Centra urazowe w czterech miastach wojewódzkich otrzymają dotacje na zakup nowoczesnej aparatury medycznej. Decyzję w tej sprawie, tuż przed świętami, podjął Minister Zdrowia. Dofinansowanie wyniesie 6,7 mln zł. . Szpitale złożyły wnioski w naborze pozakonkursowym na modernizację istniejących centrów urazowych. Wnioski przeszły pomyślnie ocenę merytoryczną I i II stopnia.

Ośrodki, które skorzystają z pieniędzy to Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie.

Specjalistyczna pomoc w ciężkich przypadkach 

W Polsce funkcjonuje 14 centrów urazowych. Są to wydzielone funkcjonalnie części szpitala, które zabezpieczają kompleksowe świadczenia dla pacjentów najcięższej poszkodowanych m.in. w wypadkach komunikacyjnych. W ich przypadku szybka i specjalistyczna diagnostyka oraz leczenie na najwyższym poziomie z zakresu kilku specjalizacji równolegle jest niezbędne do skutecznej terapii. Centrum urazowe zabezpiecza usługi medyczne dla co najmniej 1 mln mieszkańców, którzy mieszkają w takiej odległości od placówki, która pozwala na dotarcie tam z miejsca zdarzenia w ciągu 1,5 godziny.

Ośrodek taki wyposażony musi być w aparaturę diagnostyczną: RTG, USG, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny czy angiograf. Niezbędna jest też dostępność co najmniej dwóch stanowisk intensywnej terapii na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz całodobowa gotowość przynajmniej jednej sali na bloku operacyjnym oraz pracowni endoskopii diagnostycznej. 

W skrócie: 

  • 6,7 mln zł dotacji otrzymają cztery szpitale w miastach wojewódzkich na doposażenie centrów urazowych
  • Dofinansowanie otrzymają placówki w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie
  • W Polsce funksjonuje 14 centrów urazowych 
Źródło: mz.gov.pl

 

Przeczytaj również: