4 grudnia 2019

Sprzęt i Innowacje

Affidea i GE Healthcare zawarły partnerstwo technologiczne

Buc, Francja - 2 grudnia 2019 r. – GE Healthcare – producent i dostawca sprzętu do obrazowania medycznego oraz Affidea – wiodący europejski dostawca usług z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej, usług ambulatoryjnych oraz radioterapii onkologicznej, podpisały wieloletnią umowę dotyczącą wdrożenia nowoczesnych technologii cyfrowych i obrazowania w sieci Affidea. Umowa o wartości 100 mln dolarów dotyczy nie tylko zakupu innowacyjnego sprzętu i środków kontrastowych, lecz także wprowadzenia rozwiązań cyfrowych w zarządzaniu placówkami medycznymi.

W ramach współpracy GE Healthcare w ciągu najbliższych trzech lat zainstaluje ponad 200 nowych urządzeń w ośrodkach medycznych Affidea w całej Europie, w tym również w Polsce. Umowa obejmuje zakup między innymi: 60 rezonansów magnetycznych, 50 urządzeń USG, 40 tomografów komputerowych oraz 30 aparatów rentgenowskich. Kontrakt zakłada również sześcioletnie świadczenie usług serwisowych. Ponadto, Affidea rozszerzyła współpracę z GE Healthcare w obszarze środków farmaceutycznych stosowanych w diagnostyce obrazowej we wszystkich regionach geograficznych. Obejmie ona m.in. Clariscan – nowy środek kontrastowy GE Healthcare, wykorzystywany w badaniach rezonansu magnetycznego.

Jednym z celów umowy partnerskiej między firmami jest połączenie wszystkich urządzeń do obrazowania, należących do Affidea, jednolitą siecią teleinformatyczną, co ułatwi lekarzom współpracę, zwiększy dostępność do specjalistycznej wiedzy i pomoże kadrze zarządzającej znacząco usprawnić działania w centrach medycznych i podejmować lepsze decyzje biznesowe w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Dodatkowo, Affidea wdroży na szerszą skalę system PACS (Picture Archiving and Communication System). Umożliwi to stworzenie sieci centrów przetwarzania danych obrazowych i medycznych, gdzie badania będą analizowane w oparciu o najnowsze technologie cyfrowe, z wykorzystaniem inteligentnej platformy Edison, należącej do GE Healthcare.

GE Healthcare i Affidea połączą swoje siły także w zakresie edukacji klinicznej personelu medycznego oraz wiedzy specjalistycznej w obszarze zarządzania i wykorzystania metody Lean Management w organizacjach świadczących usługi medyczne. W tym celu firmy wykorzystają wszelkie dostępne technologie cyfrowe, które pomogą przyspieszyć wdrożenie najlepszych praktyk biznesowych.

Jako wiodący innowatorzy w dziedzinie technologii diagnostycznych i cyfrowych, firmy zobowiązały się również wspólnie opracowywać rozwiązania z obszaru organizacji pracy w diagnostyce, mających na celu wspieranie opieki zdrowotnej oraz promowanie medycyny precyzyjnej.

– W dobie opieki medycznej opartej na danych, możliwość wywierania pozytywnego wpływu na doświadczenia pacjentów i specjalistów jest imponująca. Naszym celem jest wspieranie pracy lekarzy i zespołów operacyjnych z korzyścią dla chorych. Wykorzystując analizę danych, w nowy sposób organizujemy opiekę nad pacjentem i poprawiamy jego doświadczenia. Cieszymy się, że możemy współpracować z GE Healthcare przy tak ważnym projekcie. Jesteśmy przekonani, że dzięki niemu zwiększy się dostęp do nowoczesnych usług medycznych wykonywanych w oparciu o analizę  danych. – komentuje Giuseppe Recchi, Dyrektor Generalny Affidea Group.

– Jako wiodący dostawca urządzeń do obrazowania medycznego oraz inteligentnych urządzeń do monitorowania, cieszymy się, że współpracujemy z Affidea. Nasze partnerstwo zapewni szerszy dostęp do najnowszych technologii obrazowania i cyfrowej opieki zdrowotnej w szpitalach w całej Europie. mówi Catherine Estrampes, Dyrektor Zarządzająca GE Healthcare Europe.


O GE Healthcare:
Wykorzystując dane i analizy z zakresu sprzętu, oprogramowania i biotechnologii, GE Healthcare prowadzi działalność w zakresie opieki zdrowotnej o wartości 19.8 mld USD (NYSE: GE). Jako wiodący dostawca urządzeń do obrazowania medycznego, z ponad 100-letnim doświadczeniem w branży i ponad 50 000 pracowników w 100 krajach, przekształcamy opiekę zdrowotną, zapewniając lepsze wyniki dla świadczeniodawców i pacjentów. Śledź nas na Facebook, LinkedIn, Twitter lub The Pulse, aby mieć dostęp do najnowszych informacji.

O Affidea Group:
Affidea (www.affidea.com) jest wiodącym europejskim dostawcą usług w zakresie obrazowania diagnostycznego, usług ambulatoryjnych oraz usług związanych z opieką nad chorymi na nowotwory, działającym w 273 ośrodkach w 16 krajach Europy. Firma zatrudnia ponad 9400 profesjonalistów i wykonuje rocznie ponad 14 milionów badań diagnostycznych. Affidea jest jedynym dostawcą usług medycznych, który zasiada w Radzie Obrazowania Medycznego firmy IBM Watson, a także w Microsoft Cloud. Ze względu na swoje osiągnięcia na rzecz bezpieczeństwa pacjentów, Affidea jest także najczęściej nagradzanym dostawcą usług obrazowania diagnostycznego w Europie przez Europejskie Towarzystwo Radiologiczne – ponad 50% wszystkich ośrodków wyróżnionych na Eurosafe Wall of Stars należy do Affidea.

Przeczytaj również: