5 grudnia 2019

Sprzęt i Innowacje

Nowoczesny system integracji sal operacyjnych

Zarządzanie obrazem, transmisja poza salę, rejestrowanie i archiwizacja  operacji, centralne sterowanie wyposażeniem sali operacyjnej, łatwe zarządzanie systemami medycznymi w formie scenariuszy zaprogramowanych według indywidualnych potrzeb to przykłady udogodnień, które zapewnia system zintegrowanych sal operacyjnych zainstalowany w najnowocześniejszym kompleksie medycznym w Polsce – w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu.

W listopadzie 2019 roku SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie-Prokocimiu zaczyna funkcjonować w nowej siedzibie, której starannie przemyślana koncepcja oraz wyposażenie zapewniają warunki leczenia oraz środowisko pracy na miarę jakości XXI wieku. Nowy kompleks medyczny jest jednym z największych w Polsce, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań telemedycznych i teleinformatycznych jest także zaliczany do prestiżowej grupy najbardziej innowacyjnych inwestycji szpitalnych w Europie. Kluczowy moduł medyczny jakim jest blok operacyjny obejmuje 24 nowocześnie wyposażone sale, w tym 20 sal w zintegrowanym systemie zarządzania, a także 12 sal endoskopowych z system dokumentacji EndoBase. Nowa, kompleksowa infrastruktura zapewni sprawne realizowanie strategicznych funkcji placówki - diagnostycznej, leczniczej, dydaktycznej i naukowej.

- Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest wiodącą w Polsce, wielospecjalistyczną placówką medyczną, w której tylko w 2018 roku hospitalizowano prawie 80 tysięcy pacjentów na oddziałach stacjonarnych. Infrastruktura starej siedziby ograniczała rozwój placówki i pełne wykorzystanie jej potencjału, chociażby przez brak możliwości zastosowania najnowocześniejszych technologii medycznych. W nowej siedzibie mamy do dyspozycji ergonomiczne środowisko pracy i opieki nad pacjentami, a także bardzo nowoczesny sprzęt zapewniający jakość leczenia na miarę XXI wieku. W dwudziestu salach bloku operacyjnego zastosowaliśmy nowoczesny system integracji,  w tym  unikatowy system do sterowania salą operacyjną, taki jaki posiada największy w Europie Szpital Uniwersytecki Karolinska w Sztokholmie. System ten zapewnia wygodne warunki pracy zespołu medycznego, ułatwia sterowanie salą operacyjną, co umożliwia maksymalną koncentrację na pacjencie i najwyższą jakość procedur medycznych. Ułatwi także optymalne wykorzystanie sal operacyjnych i udoskonali organizację pracy zespołów medycznych. Będzie również wspierać rozwój funkcji dydaktycznej i naukowej szpitala.- powiedział Marcin Jędrychowski, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Sercem każdego szpitala jest blok operacyjny. Standard wyposażenia i dostępność sal operacyjnych oraz jakość środowiska pracy zespołu medycznego są istotnymi aspektami skutecznego leczenia, które także zwiększają poczucie bezpieczeństwa pacjentów i komfort pracy personelu medycznego. Efektywne rozwiązania oferuje branża telemedyczna i teleinformatyczna, której dynamiczny rozwój dostarcza współczesnej medycynie szeroką gamę udogodnień i narzędzi służących usprawnieniu procedur medycznych w przyjaznych warunkach pracy, doskonaleniu technik chirurgicznych, polepszaniu jakości leczenia oraz opieki nad pacjentami.

- Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu jest ultranowoczesnym kompleksem medycznym w skali europejskiej i prestiżowym projektem w naszym portfolio. Skala i złożoność inwestycji oraz oczekiwania technologiczne inwestora – Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, stanowiły poważne wyzwanie projektowo-inżynieryjno-logistyczne, dlatego dobór podwykonawców miał wyjątkowo istotne znaczenie. Do wdrożenia nowoczesnego systemu zintegrowanych sal operacyjnych zaprosiliśmy firmę Olympus, lidera w branży precyzyjnych technologii optycznych i cyfrowych oferującego innowacyjne systemy medyczne, której rozwiązanie najlepiej spełniało specyfikacje przetargowe. Sprawna współpraca ze specjalistami firmy na każdym etapie inwestycji, od projektowania po instalację złożonego systemu integracji, zapewniła optymalne wykorzystanie funkcjonalności zaproponowanych rozwiązań. – powiedział Tomasz Blecharski, Dyrektor Kontraktu z Warbud S.A.lidera konsorcjum firm Warbud SA, VAMED GmbH&CO KG i Porr Polska SA - Generalnego Wykonawcy inwestycji „Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim.”

System integracji sal operacyjnych - nowa jakość leczenia i nowoczesne zarządzanie

Istotą systemu zintegrowanych sal operacyjnych jest zarządzanie obrazem na i poza salą operacyjną. Wdrożony z dodatkowymi rozwiązaniami, system może zapewnić placówce medycznej jeszcze wiele nowoczesnych udogodnień.

- W nowej siedzibie krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego nasz system integracji sal operacyjnych  został precyzyjnie dostosowany do konkretnych potrzeb nowej inwestycji medycznej. Obejmuje 20 sal i służy do zarządzania obrazem na salach operacyjnych, przesyłania obrazu i sygnałów video do upoważnionych odbiorców na terenie szpitala jak i poza nim, do archiwizacji i nagrywania zabiegów oraz do wygodnego w obsłudze centralnego sterowania salą operacyjną za pomocą ekranu dotykowego. Nasze rozwiązania zostały także zastosowane w dwunastu salach endoskopowych, w których system dokumentacji badań EndoBase zapewnia bezpieczne użytkowanie endoskopów dzięki archiwizacji  procesu mycia, dezynfekcji i przechowywania endoskopów, co w praktyce oznacza ich stuprocentowy tracking. – wyjaśnił Jacek Reinhold, Strategic Projects & Commercial Excellence Manager, Olympus Polska. 

Zastosowany w nowym obiekcie szpitalnym w Krakowie system integracji sal operacyjnych łączy funkcje diagnostyczne, lecznicze, dydaktyczne oraz naukowe. Jego praktycznym aspektem jest spójność systemu wizyjnego i sterowania oraz zorganizowanie 20 sal operacyjnych w jednolitym, uniwersalnym standardzie wyposażenia, co zapewnia bardziej efektywne planowanie zabiegów, a w konsekwencji - skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na zabieg, krótszą hospitalizację i finalnie – optymalizację kosztów funkcjonowania szpitala. Wysoki poziom zaawansowania technicznego systemu obrazów i sygnałów video zapewnia najnowocześniejszą jakość i parametry umożliwiające integrację z kolejną generacją urządzeń, które powstaną w przyszłości.

Łatwe zarządzanie obrazem i archiwizacja - nowa jakość organizacji pracy zespołu medycznego

Wiele dziedzin medycyny coraz częściej stosuje nowoczesne małoinwazyjne metody badania i leczenia pacjentów wykorzystując narzędzia z kamerą, z których obraz jest widoczny na jednym lub kilku monitorach sali, nie zawsze wygodnie dostępnych dla każdego z członków zespołu medycznego.

Każda z 20 zintegrowanych sal operacyjnych w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu jest wyposażona w 5 monitorów: 2 monitory operacyjne zamontowane na podwieszonych, ruchomych ramionach, 2 ekrany ścienne oraz łatwy w obsłudze dotykowy monitor sterujący przeznaczony do szybkiego zarządzania obrazem i sterowania salą operacyjną. Na każdym ekranie mogą być wyświetlane obrazy pochodzące z różnych źródeł, jak kamera laparoskopu, endoskopu, kamera chirurgiczna i sterowana kamera sufitowa, która rejestruje ogólny widok sali operacyjnej i w praktyce doskonale sprawdza się w trakcie transmisji obrazu w celach dydaktycznych. Dzięki kompatybilności tego systemu z istniejącymi systemami informatycznymi szpitala PACS, HIS, zespół medyczny ma na bieżąco dostęp do pełnej dokumentacji pacjenta co umożliwia wyświetlenie na dowolnym monitorze potrzebnych w danej chwili zarchiwizowanych badań obrazowych. W tym przypadku sztuka zaprojektowania przestrzeni i możliwości systemu integracji zapewniają wolną przestrzeń do swobodnego, bezpiecznego poruszania się oraz wygodny dostęp wszystkim członkom zespołu medycznego do wyświetlanych obrazów.

Funkcja zarządzania obrazem zapewnia szeroko pojętą współpracę na odległość: obraz z każdego źródła obrazu na sali operacyjnej może być transmitowany do innych pomieszczeń szpitala, w tym do auli i sal wykładowych, oraz poza teren szpitala, zapewniając studentom i lekarzom śledzenie przebiegu operacji, a także telekonferencje i konsultacje medyczne.  System integracji sal operacyjnych umożliwia także łatwe rejestrowanie i archiwizację zabiegów, pełniąc tym samym funkcję biblioteki materiałów naukowych i dydaktycznych.

Intuicyjne sterowanie salą operacyjną – optymalna ergonomia i płynność pracy

System integracji sal operacyjnych nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu  zapewnia przede wszystkim łatwe sterowanie aparaturą medyczną i urządzeniami znajdującymi się na salach operacyjnych. Praktyczną zaletą tego rozwiązania jest bardzo szeroki zakres integracji wyposażenia sal i kompatybilność z informatycznym systemem szpitala, co z kolei zwiększa ergonomię środowiska pracy oraz funkcjonalność przestrzeni. W konsekwencji, na sali znajduje się wyłącznie niezbędny sprzęt operacyjny, aparatura medyczna i urządzenia zorganizowane w podwieszonych na suficie kolumnach operacyjnych. Monitory – ścienne oraz operacyjne i ekran sterujący umieszczone na ruchomych ramionach - zapewniają swobodne i bezpieczne poruszanie się po sali, a także łatwe utrzymanie higieny.  Natomiast całe zaplecze techniczne obsługujące system integracji znajduje się w specjalnie ku temu zaprojektowanych pomieszczeniach poza terenem sal operacyjnych.

Kluczowym elementem systemu integracji na bloku operacyjnym jest centralne sterowanie salą operacyjną za pomocą intuicyjnego w obsłudze dotykowego interfejsu. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie jak najlepszej ergonomii środowiska pracy, polepszenie płynności pracy, a przede wszystkim zminimalizowanie czasu pielęgniarek operacyjnych na konfigurację sali operacyjnej i jej obsługę w trakcie zabiegu. Dzięki temu zbędne staje się „bezproduktywne” chodzenie, włączanie i wyłączanie osobnych paneli sterujących urządzeń, ustawianie parametrów.  Natomiast możliwość wyświetlania na sali operacyjnej obrazów z zabiegu oraz obrazów diagnostycznych z archiwum, w połączeniu z łatwym ustawianiem ekranów operacyjnych gwarantuje wygodne monitorowanie poszczególnych etapów operacji. W efekcie, każdy członek zespołu operacyjnego może skoncentrować się na wykonaniu swoich zadań, kontroli instrumentarium, na bezpieczeństwie pacjenta i kwestiach stricte medycznych.

LAP START – automatyczna konfiguracja sali operacyjnej

Nowa siedziba szpitala w Krakowie – Prokocimiu jest w chwili obecnej jedyną w Polsce placówką  szpitalną dysponującą unikatowym na skalę światową rozwiązaniem systemu integracji sal operacyjnych w zakresie sterowania salą operacyjną polegającym na tworzeniu tzw. scenariuszy. Każdy scenariusz jest zaprogramowaną konfiguracją sal według określonych procedur medycznych, a także indywidualnych preferencji chirurgów oraz użytkowników.

- Nasza koncepcja sterowania w ramach systemu integracji sal operacyjnych umożliwia całkowitą automatyzację powtarzalnych czynności w formie scenariuszy skonfigurowanych i zaprogramowanych według specyfiki procedury medycznej, a nawet indywidualnych preferencji każdego chirurga. To rozwiązanie rewolucjonizuje organizację pracy na bloku operacyjnym, ponieważ każdy scenariusz małoinwazyjnego zabiegu może być przeprowadzony na dowolnej sali w systemie integracji zaprojektowanej w uniwersalnym standardzie. Jedno dotknięcie ekranu sterującego powoduje uruchomienie zaprogramowanych ustawień wyposażenia sali. Jest to nowoczesne narzędzie do efektywnego planowania operacji i optymalnego wykorzystania sal. Natomiast personel medyczny, przeszkolony w zakresie obsługi sterowania salą operacyjną, uczy się tylko jednego systemu i bez problemu realizuje swoje zadania na dowolnej sali.wyjaśnił Grzegorz Kozak, Manager ds. Inwestycji Medycznych, Olympus Polska.

Przeczytaj również: