24 maja 2017

Finansowanie inwestycji

Zmiany w zarządzeniu MZ w sprawie IOWISZ

Minister Zdrowia wydał znowelizowane zarządzenie dotyczące powołania Zespołu do spraw merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Przewodniczącym Zespołu do spraw merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia został Jakub Adamski, zastępca Dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia. Zastąpił Krzysztofa Łandę, który na początku kwietnia podał się do dymisji. 

Przypomnijmy, że Instrument Oceny Wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) został wprowadzony niemal rok temu. Program ten ma za zadanie wsparcie w ocenie przydatności podejmowanych inwestycji w sektorze medycznych i dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb i kondycji systemu opieki zdrowia. Bez pozytywnej oceny w IOWISZ-u nie jest możliwe utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub nawet jego nowych jednostek lub komórek organizacyjnych. 

Ocena wydawana jest w ciągu 60 dni i jest niezbędna w przypadku inwestycji o wartości przekraczającej 3 mln zł w okresie 2 lat (a w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - 2 mln zł w okresie 2 lat) oraz w przypadku wszystkich inwestycji finansowanych przy udziale środków unijnych (bez względu na ich całkowitą wartość).

Źródło: dziennikmz.mz.gov.pl

Przeczytaj również: