8 lutego 2017

Inwestycje

Zielona energia dla szpitala w Bielsku-Białej

Pod koniec stycznia zakończyła się budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Wartość projektu wyniosła blisko 7,1 mln zł.

Wykorzystanie funduszy unijnych

Instalacja fotowoltaiczna powstała na terenie należącym do szpitala. Inwestycja, w ramach której została zbudowana, została sfinansowana w ramach projektu „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii”. 80% środków niezbędnych do sfinansowania przedsięwzięcia pochodziło z budżetu Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Niezbędny wkład własny został zapewniony dzięki pożyczce od WFOŚiGW w Katowicach. – Zgodnie z założeniami projektu realizacja inwestycji miała na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Oprócz oczywiście tego najważniejszego celu ekologicznego projektu dla szpitala istotne są również: efekt ekonomiczny w postaci obniżenia kosztów zużywanych mediów oraz korzyści związane z możliwością przeprowadzenia prac modernizacyjnych obiektów szpitala – tłumaczy Ryszard Batycki, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej   

Elektrownia, termomodernizacja i wymiana oświetlenia 

Elektrownia składa się z 1481 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 400 kW. Według szacunków, pokryje ona zapotrzebowanie szpitala na energię elektryczną w ponad 10%. Oprócz budowy instalacji, w ramach projektu przeprowadzono również wymianę ponad 4,5 tys. opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED. Dokonano również częściowej termomodernizacji poprzez docieplenie stropodachów obiektów szpitala oraz wymianę uszczelek okiennych na silikonowe. Wszystkie przeprowadzone prace miały na celu zmniejszenie zużycia gazu oraz zwiększenie efektywności zużycia energii elektrycznej i udziału w jej produkcji odnawialnych źródeł. Oszczędności osiągnięte dzięki inwestycji szacuje się na 400 tys. zł rocznie.   

Dodatkowe oszczędności

Inwestycja pozwoliła również uniknąć kilku znacznych wydatków, które szpital musiałby ponieść w najbliższym czasie. Należy do nich m.in. wymiana 20-letniego pokrycia dachowego, której koszt szacowany jest na około 1 mln zł. Z kolei wymiana tradycyjnych opraw oświetleniowych obciążyłaby budżet szpitala kwotą około 300 tys. zł. 

W skrócie:

  • Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej zrealizował wart ponad 7 mln zł projekt dotyczący podniesienia efektywności energetycznej obiektów szpitalnych.
  • W ramach inwestycji zbudowana została instalacja fotowoltaiczna, przeprowadzono również częściową termomodernizację oraz wymianę oświetlenia
  • Oszczędności związane z projektem szacuje się na około 400 tys. zł.  
Źródło: Hospital.com.pl

Przeczytaj również: