20 października 2023

Sprzęt i Innowacje

System robotyki do wykonywania endoprotez stawowych już w Polsce

W środę, 18 października, o godz. 14.00 w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie został zaprezentowany najnowocześniejszy w Europie system robotyki do wykonywania endoprotez stawowych, który będzie wykorzystywany przez specjalistów Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. W wydarzeniu, które odbyło się na Sali Operacyjnej Ortopedycznej (poziom -1) wziął udział m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Prezes Zarządu „Szpitali Pomorskich” Jolanta Sobierańska-Grenda. Wartość zakupu robota to kwota 5 131 144,80 zł, z czego 7,7 mln zł to środki samorządu województwa pomorskiego, zaś 431 000 zł pochodzi ze środków „Szpitali Pomorskich”.  

Choroba zwyrodnieniowa jest to postępująca choroba stawu i otaczających go tkanek, skutkująca jego przewlekłym bólem i dysfunkcją, wynikającą z degradacji chrząstki. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest schorzeniem cywilizacyjnym. Dane epidemiologiczne wskazują na systematyczny wzrost zachorowalności i chorobowości na całym świecie. Jest jedną z wiodących przyczyn niepełnosprawności, długotrwałego przebywania na zwolnieniach lekarskich i obniżenia jakości życia chorych, stwarzając tym samym problemy socjoekonomiczne. Wśród całej populacji ludzi cierpiących z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów, pacjenci z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego i biodrowego stanowią najliczniejszą grupę.

Obecnie rekomendowanym leczeniem chirurgicznym zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów, jest totalna aloplastyka. Jest to operacja trudna technicznie, skomplikowana w swej zasadzie a także niebezpieczna z punktu widzenia anatomii operacyjnej. Procedura ta jednak, w rękach wyszkolonego operatora, staje się narzędziem bezpiecznym i powtarzalnym. Jednakże pomimo wysokiego wyszkolenia technicznego chirurgów, wystandaryzowania metody operacyjnej, stosowania specjalistycznych technologii wsparcia oraz wdrażania nowoczesnych programów usprawniania pooperacyjnego, około 20% operowanych z zastosowaniem totalnej aloplastyki stawu kolanowego, pozostaje niezadowolonych z wyniku leczenia operacyjnego.

Naturalnym dążeniem chirurgów stało się perfekcyjne śródoperacyjne pozycjonowanie elementów endoprotezy, gwarantujące dobry, długoletni odsetek przeżyć sztucznego stawu, bez objawów obluzowania implantów oraz konfliktów mechanicznych implantu z tkankami miękkimi, co bezpośrednio ma wpływać na uzyskanie lepszych wyników leczenia. W celu udoskonalenia poprawności chirurgicznego mocowania elementów endoprotezy względem siebie i kości, stosuje się wsparcie robotyczne, ułatwiające chirurgom idealne wszczepienie implantów, a przez to gwarantujące prawidłowe wyosiowanie operowanej kończyny w trakcie przeprowadzanej procedury chirurgicznej.

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im F. Ceynowy  w Wejherowie, od lat poszukuje optymalnej drogi leczenia operacyjnego zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego i biodrowego. Zaowocowało to między innymi wprowadzeniem w 2016 roku nowej przed i pooperacyjnej metody oceny radiologicznej, polegającej na przedoperacyjnym planowaniu instrumentacji chorych stawów kolanowych oraz pooperacyjnej ocenie pozycji implantów w oparciu o wystandaryzowane, kończynowe rentgenogramy. Powyższe stawia ośrodek ortopedyczny w Wejherowie w czołówce podmiotów leczniczych w kraju. 

System ten polega na wykonywaniu operacji z użyciem ramienia robotycznego, nawigowanego na podstawie badania tomografii komputerowej w czasie rzeczywistym, które pozwala chirurgowi na wykonanie cięć kostnych z niezwykłą dokładnością rzędu dziesiątej części milimetra, pozycjonowanie elementów endoprotezy z dokładnością

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w szpitalu w Wejherowie, od niespełna 10 lat kontynuuje obraną wówczas drogę do ciągłego doskonalenia w wykonywaniu operacji na najwyższym poziomie. Obecnie Spółka dysponuje personelem posiadającym niezbędną wiedzę, włączając w to tytuły naukowe, zaplecze kadrowe i lokalowe (nowy blok operacyjny), a przede wszystkim chęć do pracy na rzecz chorych, aby zapewnić pacjentom możliwie najlepszą usługę medyczną pod postacią aloplastyki stawowej, z zastosowaniem robotyki.

Przeczytaj również: