8 lipca 2021

Sprzęt i Innowacje

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu wdrożyło system IC Pen

W raz z końcem czerwca 2021 w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu rozpoczęto korzystanie z systemu IC Pen umożliwiającego automatyczną digitalizacji m.in. zgód pacjentów, formularzy, czy skanowanie zewnętrznej dokumentacji medycznej do systemu HIS.

Jeden system wiele możliwości 

System IC Pen, który został wdrożony w Śląskim Centrum Chorób Serca umożliwia automatyczną digitalizację dokumentacji medycznej z zachowaniem jej ważności prawnej (zgodnie z normą ISO 10781 dotycząca tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) i przesłanie do szpitalnego systemu informacyjnego (HIS). Wykorzystując długopisy cyfrowe, ekrany dedykowane do składania podpisów oraz skanery dokumentów Śląskie Centrum ma możliwość szybkiego tworzenia oraz przesyłania do HIS-u takiej dokumentacji medycznej, jak zgody pacjentów na zabieg, formularze, wywiady, ankiety czy zgody RODO. Dzięki temu czas pracy personelu medycznego może być lepiej wykorzystany, a obowiązki formalne dotyczące dokumentacji są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wdrożenie 

Na podstawie przeprowadzonego audytu dokumentacji medycznej funkcjonującej w Śląskim Centrum Chorób Serca zaproponowano wykorzystanie wszystkich komponentów systemu IC Pen. Następstwem czego było uruchomienie z końcem czerwca 2021 roku systemu IC Pen wraz z 39 długopisami cyfrowymi, 21 ekranami dedykowanymi do składania podpisów oraz 3 skanerami dokumentów w ramach jednego systemu i jednej szyny integracyjnej z systemem Asseco Medical Management Solutions (AMMS). Zastosowanie tak złożonego rozwiązania umożliwia m.in. zbieranie zgód bezpośrednio przy łóżkach pacjentów (wykorzystując do tego długopisy cyfrowe) w sposób pozwalający na automatyczną i ważną prawnie digitalizację tworzonych dokumentów. Za pośrednictwem ekranów dedykowanych do składania podpisów, które znajdują się m.in. w punktach rejestracji pacjentów i przychodniach są zbierane zgody RODO, wypełniane formularze oraz ankiety, a następnie przesyłane do systemu AMMS. Ostatni wdrożony komponent systemy – IC Skaner pozwala na szybkie skanowanie zewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta i automatyczne przesyłanie jej do systemu HIS po uprzedniej autoryzacji skanu. Potwierdzenie autentyczności skanowanego dokumentu może odbywać się m.in. poprzez profil zaufany, podpis ZUS, podpis kwalifikowany, czy warstwę elektroniczną e-dowodu osobistego.  

Rezultaty 

Wdrożenie systemu IC Pen w Śląskim Centrum Chorób Serca, dzięki integracji z systemem AMMS umożliwia szyby obieg dokumentacji medycznej wewnątrz placówki. Za pośrednictwem ekranów dedykowanych do składania podpisów oraz długopisów cyfrowych została wyeliminowana konieczność późniejszego skanowania tysięcy papierowych dokumentów medycznych, które są wykorzystywane w Śląskim Centrum. W konsekwencji praca personelu medycznego jest wydajniejsza i szybsza, dzięki automatycznej digitalizacji dokumentacji medycznej z zachowanie jej ważności prawnej i natychmiastowym dostępem w systemie HIS. Wdrożenie systemu IC Pen pozwala również generować oszczędności wynikające z faktu, iż placówka zużywa i wytarza mniej dokumentacji medycznej w formie papierowej. Dodatkowo automatyczna digitalizacja dokumentacji medycznej oznacza możliwość redukcji kosztów związanych ze skanowanie wytwarzanej dokumentacji medycznej (mniejsze koszty czasu pracy), jej magazynowaniem oraz archiwizowaniem. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest pierwszym szpitalem wykorzystującym wszystkie komponenty systemu IC Pen. Dotychczas takie placówki medyczne, jak Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Uniwersytet Medyczny w Warszawie oraz Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku decydowały się na wdrożenie jednego lub dwóch komponentów systemu IC Pen.  

Przeczytaj również: