18 listopada 2020

Inwestycje

Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu

Nowe skrzydło szpitala przy ulicy Batorego w Toruniu już na finiszu. Łączna wartość inwestycji wynosi 30 milionów złotych.

W nowym skrzydle zostaną umieszczone m.in. oddział udarowy, oddział neurologiczny, odział przeszczepowy i pracownia bibliologii molekularnej. Inwestycja finansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

- Szpitale miejskie i powiatowe są ważnym elementem systemu opieki medycznej, stąd regularne wsparcie samorządu województwa dla ich projektów rozwojowych i modernizacyjnych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Nowy budynek ma dwa piętra i jest częściowo podpiwniczony. Poziom minus jeden jest przeznaczony m.in. na archiwum i szatnie personelu oraz magazyny oddziałów. Parter pomieści nowy szesnastołóżkowy oddział udarowy i przeniesiony z budynku głównego oddział neurologiczny, a także pracownię elektroencefalografii. Oddział przeszczepowy i pracownia biologii molekularnej zajmą większą część drugiego piętra, co związane jest z planowanym rozwojem tego segmentu działalności placówki. W nowym skrzydle będzie też miejsce dla oddziału intensywnej opieki medycznej i dwóch sal operacyjnych.

Elementem przedsięwzięcia jest także zakup wyposażenia, w tym nowoczesnej aparatury medycznej, które stanie w nowych szpitalnych przestrzeniach. Wcześniej lecznica zakupiła specjalistyczny sprzęt dla pracowni badań endoskopowych – gastroskop, kolonoskop i diatermię.

Łączna wartość inwestycji wynosi 30 milionów złotych, wsparcie środkami Unii Europejskiej, którymi w ramach RPO dysponuje samorząd województwa, to jedna trzecia tej sumy.

Przeczytaj również: