29 lipca 2019

Planowane inwestycje

Ponad 2,5 mln zł dla dwóch szpitali na Mazowszu

25 lipca podsekretarz stanu Sławomir Gadomski podpisał umowę na dofinansowanie z zasobów unijnych inwestycji w dwóch szpitalach na Mazowszu. Łączna wartość inwestycji wynosi 3,61 min zł.

Inwestycja w walkę z niepłodnością

Pierwszą placówką, która otrzyma pieniądze jest Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. Obiekt ma zostać zmodernizowany i doposażony jako referencyjny ośrodek leczenia niepłodności. Modernizacja ma zakończyć się 30 czerwca 2020 roku, a jej wartość szacowana jest na 1,61 mln zł, w tym 920 tys. zł stanowią środki unijne.
Warto dodać, że w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej od połowy 2018 roku realizowany jest „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”. Program finansowany jest ze środków unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Ministerstwa Zdrowia. Jego głównym celem jest wzrost jakości i dostępności świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Mają z niego skorzystać głównie pacjenci, u których występuje problem z niepłodnością.

Nowa aparatura medyczna RTG

Drugą dofinansowaną placówką jest Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku. Pieniądze zostaną przeznaczone na dostawę, instalację oraz uruchomienie aparatury medycznej RTG. Sprzęt będzie wykorzystywany do badań ortopedycznych. Celem inwestycji jest zapewnienie pacjentom z chorobami i urazami narządów ruchu kompleksowego leczenia, poprzez pełną diagnostykę radiologiczną i leczenie operacyjne po monitorowanie efektów leczenia za pomocą RTG. Realizacja projektu ma potrwać do 31 sierpnia 2019 roku, a jego wartość wynosi ponad 2 mln zł, w tym 1,6 mln zł z dotacji unijnych.

W skrócie:

  • 25 lipca wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał umowę na dofinansowanie dwóch szpitalach na Mazowszu o wartości 2,52 mln zł z zasobów unijnych.
  • Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej otrzyma 1,61 mln zł na leczenie niepłodności.
  • Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP otrzymał ponad 2 mln zł na sprzęt RTG.
  • Podpisano 12 takich projektów, a ich łączna wartość to ok. 11,34 mln zł.

Przeczytaj również: