17 maja 2019

Sprzęt i Innowacje

Polska spółka usprawni brytyjski system ochrony zdrowia

Four Eyes Insight oraz polska spółka technologiczna Future Processing znalazły się wśród laureatów nagrody Real IT Awards. To jedno z najbardziej prestiżowych międzynarodowych wyróżnień w branży technologicznej. Nagrodę przyznano za projekt poświęcony optymalizacji wykorzystania sal operacyjnych w brytyjskich szpitalach. Wdrożenie opracowanego przez polskich inżynierów systemu pozwoli zaoszczędzić 945 mln GBP National Health Service (NHS) w skali roku. Taka kwota jest marnowana z powodu nieefektywności planowania i odwoływania zaplanowanych wcześniej zabiegów. Pomysłodawcą projektu jest Four Eyes Insight, która jego realizację powierzyła Future Processing.

Rocznie ponad 8 proc., z 4,7mln operacji jest odwoływanych 

Rocznie w ramach National Health Service - brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej - przeprowadzanych jest 4,7 mln operacji chirurgicznych (wg. danych Royal College of Surgeons). Przy tej skali zabiegów problem efektywności zarządzania jest kluczowym wyzwaniem. Obecnie 80 proc. operacji jest odwoływanych zanim pacjent zostanie przetransportowany do sali operacyjnej, a 60 proc. ma miejsce na etapie przygotowania przedoperacyjnego. Łącznie, w ciągu roku, 394 tys. planowanych zabiegów nie odbywa się w planowanym czasie - jest to ponad 8 proc. wszystkich zabiegów wykowanych w Wielkiej Brytanii. Każda odwołana operacja wiąże się z kosztami finansowymi oraz ma znaczenie dla innych pacjentów, których zabiegi mogłyby – z korzyścią dla ich zdrowia – zostać przeprowadzone szybciej. Wg. wyliczeń Wydziału Innowacji NHS, 10-procentowa poprawa wykorzystania sal operacyjnych oraz harmonizacja harmonogramu czasu pracy lekarzy i zespołów przy zabiegach ortopedycznych asystujących powinna przynieść 3 960 000 GBP rocznie  w średniej wielkości szpitalu.

 
NHS, zatrudniające ponad 1,7 mln pracowników, pomimo budżetu w wysokości 126 miliardów funtów rocznie, musi zmagać się z problemem wydajności funkcjonowania i powiązanym z nią finansowaniem. 

Szpitale mają jedne z największych możliwości zwiększania produktywności. Nawet jeśli pod tym kątem są oceniane bardzo dobrze, to korzyści płynące ze wdrożenia Four Eyes Insight w celu zwiększenia wykorzystania czasu sal operacyjnych pracy bardzo szybko rosnąkomentuje Matthew Lowry, zastępca dyrektora generalnego i dyrektor ds. finansów w The Rotherham NHS Foundation Trust.

Wyzwaniem, przed którym stanęli specjaliści Four Eyes Insight i Future Processing, było rozwiązanie problemów związanych z planowaniem zabiegów oraz uzyskanie znaczącej poprawy wydajności i przewidywalności planowania operacji. Z kolei finansowe skutki odwoływania zaplanowanych operacji kształtują się na poziomie £7M funtów rocznie dla statystycznego szpitala działającego w ramach NHS (wg. British Medical Journal). 

Jaki problem rozwiązuje aplikacja Four Eyes Insight?

Rozwiązanie zaprojektowane przez Four Eyes Insight i zrealizowane przez inżynierów polskiej Future Processing dedykowane jest koordynatorom, odpowiedzialnym za planowanie zabiegów operacyjnych w szpitalach. To odpowiedzialna funkcja, osoby pracujące w takim charakterze decydują o ludzkim zdrowiu, ale ciąży na nich również odpowiedzialność za stronę finansową szpitala. Wielość danych, płynąca z różnych szpitalnych systemów (np. grafik pracy lekarzy, pielęgniarek, alergie, choroby zakaźne czy ilość zrealizowanych badań przedoperacyjnych pacjentów), które koordynatorzy muszą przeanalizować jest ogromna, często przekracza możliwości analityczne człowieka. 
 
Intencją twórców było stworzenie platformy, która pozwoliłaby skrócić kolejki i obniżyć koszty funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Zespół projektowy opracował, bazujące na sztucznej inteligencji, narzędzie z przejrzystym raportowaniem dostępności sal operacyjnych i personelu medycznego. W oparciu o dane, aplikacja w nowoczesny, łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika sposób pozwala zweryfikować poziom wykorzystania sali operacyjnej oraz umożliwić innym pacjentom szybszy zabieg. Aplikacja bierze np. pod uwagę takie dane jak:

  1. To, że dzieci muszą być operowane jako pierwsze,
  2. Osoby chore na chorobą zakaźną musza być operowane ostatnie
  3. Do sali operacyjnej można przypisać np. zabiegi tylko dla dzieci, gdyż dla nich przepisy regulujące postępowanie anestezjologiczne są inne niż dla dorosłych. 
  4. Dana sala operacyjna realizuje tylko operacje jednodniowe, a pacjenci szpitalni są przypisani do innej – ze względu na konieczność zapewnienia opieki pooperacyjnej w salach szpitalnych.
  5. Aplikacja jasno podkreśla np. że ktoś ma alergie i w związku z tym planujący operacje musi wziąć te dane pod uwagę.

 
Rozwiązanie opracowane przez Four Eyes Insight z punktu widzenia koordynatora pozwala na lepsze, efektywniejsze planowanie zabiegów. Aplikacja rozróżnia również to, że np. niektóre schorzenia muszą być operowane szybciej. 
 
Z punktu widzenia pacjenta, aplikacja pozwala przyspieszyć leczenie, gdyż skraca czas oczekiwania na zabieg. Sale mogą mieć rezerwacje przekraczające 100%, gdyż gdy kończy się operacja, kolejny zespół lekarzy oraz pacjent może być przygotowywany do zabiegu. Co więcej, w przypadku gdy jakiś zabieg nie może się odbyć, automatycznie w jego miejsce sugerowany jest kolejny – co skraca kolejkę oczekujących. 
 
Z punktu widzenia zarządzających szpitalem platforma Insight przejrzyście raportuje jak są zajęte zajętość łóżek pooperacyjnych, widać także jaki jest koszt operacji (na podstawie danych historycznych) i jest w stanie oszacować jaki szpital będzie miał przychód z operacji.
 
Z punktu widzenia lekarza, aplikacja pozwala lepiej przygotować się do zabiegu, gdyż dostarcza danych o pacjencie w przejrzysty i usystematyzowany sposób. A analizując czas pracy lekarza (niektórzy lekarze te same zabiegi przeprowadzają szybciej lub wolniej niż inni) pozwala koordynatorom jeszcze dokładniej planować zabiegi w salach operacyjnych.    

17000 operacji więcej i 2000 proc. zwrotu z inwestycji 

Nagrodzone w konkursie Real IT Awards rozwiązanie przynosi szereg korzyści dla personelu placówek szpitalnych oraz instytucji zarządzającej systemem opieki zdrowotnej. Projekt opracowany przez polsko-brytyjski zespół specjalistów może przynieść korzyści finansowe dla szpitala, który wdroży platformę Insight u siebie. Oczekiwany zwrot szpitala z inwestycji w aplikację wyniesie około 2000 proc. 


Real IT Awards - doceniają pracę zespołów projektowych

Przyznawane od 2004 roku The Real IT Awards (RITA) są docenianą przez specjalistów branży IT nagrodą za niezależność i skupianie się na wysiłkach zespołu projektowego. Zgłoszenia do RITA są bezpłatne i otwarte dla organizacji z branży technologicznej. Przystąpienie do konkursu jest możliwe na zasadzie partnerstwa z klientami. Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się wiele renomowanych firmy, w tym m.in. Bank of England, PepsiCo, Virgin Atlantic Airways czy BP. Spółka z Gliwic, wraz ze swoim brytyjskim partnerem FourEyesInsight, została nominowana w kategorii „Projekt o wartości do 250 tys. funtów”. 


 
Organizatorem konkursu jest brytyjska organizacja CITF (wcześniej znana jako Corporate IT Forum) skupiająca podmioty branży IT i technologicznej. Członkami CITF są firmy z indeksu FTSE250 (indeks obejmujący 250 największych firm pod względem wartości giełdowej notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) lub równoważne, zarejestrowane organizacje charytatywne i sektora publicznego.Future Processing (w skrócie FP) to gliwickie przedsiębiorstwo informatyczne wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie komputerowe na potrzeby międzynarodowego handlu, przemysłu i usług.
Szybki rozwój FP – zespół liczy obecnie ponad 900 osób, sposób zarządzania i podejście do pracowników zostały docenione przez polskie i zagraniczne firmy. W rankingach przeprowadzonych przez Deloitte, FP zostało uznane za jedno z 20 najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Europie Centralnej. Według miesięcznika Forbes, zajmuje 13. miejsce pośród polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość,
a w badaniu Universum Student Survey zdobyło tytuł Idealnego Pracodawcy 2013, 2014 i 2015 r. Sukces biznesowy FP, potwierdzony m.in. w tych rankingach, jest konsekwencją unikalnej filozofii spółki. Więcej o firmie: https://www.future-processing.pl/

Przeczytaj również: