6 kwietnia 2021

Planowane inwestycje

Podhalański Szpital Specjalistyczny rozbuduje SOR

Inwestycja w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu pochłonie 18 mln zł. Placówka zamierza zarówno zmodernizować Szpitalny Oddział Ratunkowy, jak i go rozbudować. Powiększony zostanie także Oddział Intensywnej Terapii. Umożliwi to m.in. dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na prace projektowe w kwocie miliona złotych.

Wyzwanie pod wieloma względami

Modernizacja SOR-u, jego rozbudowa, a także powiększenie Oddziału Intensywnej Terapii to ogromne wyzwania dla placówki. W  przeprowadzeniu inwestycji duże znaczenie mają zarówno aspekty logistyczne, jak i finansowe. Dyrektor nowotarskiej placówki – Marek Wierzba – podkreślał, że pieniądze przeznaczone na ten cel z budżetu centralnego mają pomóc opracować, a także sfinalizować dokumentację techniczną oraz realizację wstępnych prac przygotowujących do inwestycji. 

- Projekt ten jest dla nas szalenie istotny. Nie tylko dla pracowników szpitala, ale również, a może przede wszystkim, dla naszych pacjentów i dla wszystkich mieszkańców Podhala. Planowana inwestycja zwiększy możliwość sprawnego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Na naszym SOR-ze chcemy zrealizować osobną ścieżkę do przyjęć i obserwacji pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem tych zakaźnych – podkreśla w swojej wypowiedzi Marek Wierzba, dyrektor nowotarskiego szpitala.

Fot:: Podhalański Szpital Specjalistyczny
 

Inwestycja w czasie pandemii

Już na etapie planowania inwestycji zarządzający szpitalem biorą pod uwagę obecną sytuację pandemii. Jest to konsekwencja zeszłorocznych problemów, z którymi musiał mierzyć się nowotarski szpital, gdy musiał posiłkować się użyciem namiotów i kontenerów, aby usprawnić bezpieczny przepływ zakażonych pacjentów szpitala. Z tego względu niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji SOR-u, ułatwiające działanie szpitalnemu personelowi bez jakiegokolwiek zagrożenia dla pacjentów znajdujących się na terenie obiektu. 

Dostosowywanie się szpitala

Od pewnego czasu wyraźnie widać, że Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym targu zmienia profil swojej działalności. Przekształca się bowiem w kierunku szpitala zabiegowego, co uwidacznia także coraz większa liczba przeprowadzonych zabiegów.

- Realizujemy coraz więcej zabiegów w różnych specjalnościach, mamy coraz więcej operacji i zabiegów onkologicznych. A to działalność, która skutkuje koniecznością późniejszej hospitalizacji pacjentów w warunkach OIOM-u – zaznacza Marek Wierzba.

Aby szpital mógł dysponować odpowiednią przestrzenią, a także niezbędną ilością łóżek, w ramach pozyskiwanych środków, zaplanowane zostały także działania mające na celu powiększenie aktualnego zasoby dostępnych łóżek na oddziale intensywnej terapii. Na całkowity koszt projektu, który szacowany jest na 18 mln złotych, składa się więc modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz powiększenie Oddziału Intensywnej Terapii. Placówka poszukuje obecnie zewnętrznych źródeł finansowania.

Przeczytaj również: