4 kwietnia 2022

Sprzęt i Innowacje

Plany rządu na Rozwój Sektora Biomedycznego

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie planu rozwoju sektora biomedycznego na lata 2021-2030 trafił do wykazu prac legislacyjnych. Polski rząd planuje, aby Polska stała się liderem sektora biomedycznego w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Mimo, iż nazwa dokumentu sugeruje, że dotyczy on także roku 2021, trafił on na listę dopiero teraz. Przedstawiony opis dokumentu odnosi się do postulatów, które zgłaszane były od wielu lat, a także wymieniane były w różnych strategiach rządu. Według projektu, w planach Polski na kolejne lata jest osiągnięcie pozycji lidera sektora biomedycznego w środkowo-wschodniej części Europy. Sektor biomedyczny określany jest mianem sektora strategicznego, co w konsekwencji wiąże się z koniecznością aktywnego wsparcia tego obszaru przez rząd. 

 -Planowane jest osiągnięcie przez Rzeczpospolitą Polską pozycji lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej - czytamy w opisie projektu.

Jak osiągnąć wskazane cele?

W osiągnięciu pozycji lidera sektora pomocne mają być inicjatywy, które wchodzą w zakres koordynacji działań, a także wsparcia budowy "ekosystemu przyjaznego dla rozwoju sektora biomedycznego". Konieczna jest koncentracja na wdrożeniu efektywnego systemu zarządzania, utrzymanie kryteriów rozważanych przy wyborze projektów, a także konwersja projektów na rozwiązanie problemów kluczowych dla społeczeństwa. Te działania mają przyczynić się do zbudowania pozycji naszego kraju w tym obszarze i być spójne z zaprojektowaną wizją rozwoju Polski w sektorze biomedycznym. Silny krajowy sektor biomedyczny, który wspiera innowacje, a także wykrywa, analizuje oraz monitoruje zagrożenia epidemiologiczne to ważny element, zwłaszcza w trudnych czasach, takich jak pandemia.

Najważniejsze cele i obszary Planu 

Wśród nadrzędnych celów Planu można wymienić 4 podstawowe elementy. Są to: 

  1. poprawa bezpieczeństwa lekowego;
  2. zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów;
  3. poprawa stanu zdrowia pacjentów;
  4. optymalizacja systemu ochrony zdrowia.

Wsparcie rządu ma dotyczyć sektora związanego z lekami i opierać się na poszukiwaniu rozwiązań o największym potencjale komercjalizacyjnym, a także tych mających jednocześnie realny wpływ na poprawę zdrowia pacjentów. Priorytetowymi kierunkami rozwoju sektora biomedycznego na podstawie analiz sytuacji rynkowej, a także aktualnych trendów mają być:

  1. medycyna celowana/personalizowana;
  2.  medycyna translacyjna, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia;
  3. narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.

Przeczytaj również: