31 października 2019

Konferencje

Oblicza Współczesnej Interny i Medycyny Rodzinnej 2019 | Katowice | 30.11.2019

Zapraszamy naszych czytelników do udziału w cyklu konferencji "Oblicza Współczesnej Interny i Medycyny Rodzinnej 2019". Jesteśmy przekonani, że poruszane podczas konferencji tematy spotkają się z Państwa zainteresowaniem, a prezentowane przez wykładowców przypadki kliniczne będą pkonfeomocne w podejmowaniu trafnych decyzji diagnostycznych i leczniczych.

Szanowni Państwo,

Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w X już edycji cyklu szkoleniowego "Oblicza Współczesnej Interny i Medycyny Rodzinnej 2019". Jest to szkolenie z dużymi tradycjami, gromadzące rokrocznie około 2000 uczestników.

Program merytoryczny szkolenia, który tworzą najlepsi specjaliści, skierowany jest do lekarzy internistów - najliczniejszej grupy lekarzy pracujących w placówkach POZ oraz tradycyjnie do lekarzy rodzinnych, pediatrów i lekarzy innych specjalności oraz lekarzy będących w trakcie specjalizacji.

W trakcie nowego cyklu będą prezentowane tematy, o które Uczestnicy szkoleń prosili w ankietach oceniających poprzedni cykl spotkań, a które są niezwykle ważne dla każdego lekarza POZ. Tematy te będą dotyczyły dziedzin medycyny tj.: kardiologii, diabetologii, nefrologii, alergologii, pulmonologii, bólu, psychiatrii, gastroenterologii, urologii oraz różnego typu zakażeń. Wykłady, które poprowadzą wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin i specjalności medycznych zawierać będą praktyczne aspekty rozpoznawania i leczenia poszczególnych jednostek chorobowych z którymi na co dzień spotyka się lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela    
Prezes Towarzystwa Internistów Polskich 
Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Wewnętrznych

Komitet naukowy

Wsparcie merytoryczne:

Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego,

Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum

Zaproszeni wykładowcy:

 • dr n. med. Iwona Bereszyńska
 • dr n. med. Edyta Cichocka
 • prof. dr hab. n. med. Hanna Cichoż-Lach
 • prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński
 • dr n. med. Anna Cybulska
 • prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
 • prof. dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska
 • dr n. med. Mikołaj Głowacki
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • dr n. med. Piotr Kajfasz
 • dr hab. n. med. Ernest Kuchar
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
 • dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Marek Krzystanek
 • dr n. med. Hanna Kwiendacz
 • dr n. med. Katarzyna Nabrdalik
 • dr n. med. Dorota Pisarska-Wiza
 • dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
 • dr n. med. Piotr Rapiejko
 • dr n. med. Patryk Smoliński
 • dr n. med. Michał Skalski
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
 • dr hab. n. med. Beata Sulikowska
 • dr n. med. Przemysław Talik
 • dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
 • dr n. med. Jacek Wolf
 • dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Informacje dodatkowe

Wstęp na konferencję jest BEZPŁATNY.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w konferencji oraz 7 punktów edukacyjnych.

Uczestnictwo w konferencji naukowej obejmuje:

 • udział w sesjach naukowych,
 • materiały konferencyjne,
 • wstęp na teren wystawy firm,
 • poczęstunek w trakcie przerw,
 • identyfikator
 • certyfikat uczestnictwa.

Przeczytaj również: