5 lipca 2021

Planowane inwestycje

Nowy budynek główny w Szpitalu Popiełuszki we Włocławku już wkrótce

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku zostanie rozbudowany. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano już umowę z wykonawcą prac budowlanych. Inwestycja powinna zostać ukończona w ciągu 24 miesięcy.

Budowa serca lecznicy

W miejscu jednego z pawilonów placówki, który zostanie wyburzony, stanie nowoczesny oraz funkcjonalny nowy budynek główny. Będzie on stanowić serce lecznicy. Jego zwieńczeniem będzie platforma z lądowiskiem dla śmigłowców medycznych. Na parterze znajdzie się SOR, a także Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pierwsze piętro stanowić będą z kolei blok porodowy oraz Oddział Patologii Ciąży, Położnictwa i Neonatologii. Drugie piętro nowego budynku to przestrzeń, w której pojawią się Oddział Ortopedii i Traumatologii, a także Oddział Chirurgii Ogólnej. Zaplanowana przestrzeń trzeciego piętra uwzględnia z kolei siedem sal zabiegowych składających się na zintegrowany blok operacyjny. Ostatnie piętro budynku to przestrzeń typowo techniczna, gdzie pojawi się m.in. klimatyzacja obiektu. W podziemiu znajdą się szpitalna dezynfekcja, centralna sterylizatornia oraz apteka szpitalna.

Materiały prasowe

Koszt inwestycji

Kubatura obiektu to niemal sto tysięcy metrów sześciennych. Na powierzchnię użytkową obiektu składa się 20 tysięcy metrów kwadratowych. Warto zaznaczyć, że koszt inwestycji obejmuje także budowę nowej tlenowni i innych budynków technicznych oraz zagospodarowanie terenu. Z tego względu koszt inwestycji wynosi 155 milionów złotych (170 milionów złotych z wyposażeniem). Projekt architektoniczny powstał w pracowni Pas Projekt, autorką jest Małgorzata Golenko.

Inwestycja nie mogłaby zostać sfinalizowana gdyby nie środki samorządu województwa (w ramach drugiego etapu naszego medycznego pakietu stulecia, finansowanego kredytem pomocowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego) i dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego (środki Unii Europejskiej perspektywy 2014-2020). Obiekt powinien być gotowy w 24 miesiące.

Materiały prasowe

Sukcesywna modernizacja

Zaplanowane prace nie są jedynymi przykładami inwestycji realizowanymi przez szpital w ostatnim czasie. Łączna wartość wszystkich wcześniej zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji w Szpitalu Popiełuszki to blisko 120 milionów złotych. Efektem jest m.in. uruchomienie oddziału rehabilitacji kardiologicznej i poradni endokrynologicznej oraz remont jednego z oddziałów internistycznych i oddziału położniczego. Wśród inwestycji znalazł się również nowy budynek, w którym działają od kilku lat oddziały dziecięce, a także przeprowadzana etapami modernizacja praktycznie wszystkich elementów kompleksu szpitalnego (m.in. gruntowne remonty oddziałów urologicznego i kardiologicznego oraz pawilonu, w którym funkcjonują oddziały neurologiczny i okulistyczny, a także zakupy wysokiej klasy wyposażenia i aparatury medycznej).

Przeczytaj również: