16 marca 2021

Konferencje

Nowoczesny Pion Techniczny 2021 | ONLINE | 25.03.2021

Już 25 odbędzie się szkolenie „Nowoczesny Pion Techniczny online 2021”. Eksperci wygłaszający prelekcje podczas konferencji omówią rozwiązania mające wpływ na poprawę jakości funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, zarówno w okresie epidemii COVID-19, jak i w perspektywie postpandemii. „Nowoczesny Pion Techniczny” to wydarzenie z 10-letnią tradycją. Jeśli jesteś osobą mającą wpływ na realizację inwestycji szpitalnych, nie może Cię tu zabraknąć.

Podczas konferencji omówione zostaną następujące zagadnienia:

  •  rodzaje aktualnie prowadzonych inwestycji i sposoby ich realizacji uwzględniające stosowanie się do obowiązującego stanu prawnego;
  •  aktualne technologie dedykowane przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19;
  •  zmiana priorytetów zakupowych z uwzględnieniem dłuższej perspektywy;
  •  tworzenie bazy sprzętu zapasowego, przeznaczonego do rotacji przy adaptacji oddziałów na potrzeby „covidowe”;
  •  rozwiązywanie problemów związanych z obsługą serwisową urządzeń medycznych w okresie pandemii;
  •  zasady i dobre praktyki projektowania obiektów szpitalnych.
Więcej informacji: https://piontechniczny.pl/

Przeczytaj również: