10 czerwca 2021

Sprzęt i Innowacje

Nowoczesny mammograf cyfrowy trafi do szpitala w Lęborku

Już wkrótce w lęborskim szpitalu zainstalowany zostanie nowoczesny mammograf cyfrowy. O przekazaniu środków na zakup, dostawę i instalację nowoczesnego sprzętu diagnostycznego zdecydował Zarząd Powiatu Lęborskiego.

Dotacja celowa

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Lęborskim i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, samorząd przekaże szpitalowi 1,2 mln zł dotacji celowej w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dotacji obejmuje zakup urządzenia wraz z wyposażeniem, jego dostawę, montaż i uruchomienie.

 – Pragnę podziękować Zarządowi Powiatu za wsparcie i zaangażowanie w pozyskaniu środków na tę inwestycję – mówi Marta Frankowska, Dyrektor SPS ZOZ – Zakup nowego mammografu do Pracowni Diagnostyki Obrazowej SPS ZOZ w Lęborku to przełom w diagnostyce chorób piersi dla pacjentek z powiatu lęborskiego i okolicznych gmin. Nowy cyfrowy mammograf umożliwi obrazowanie piersi na najwyższym światowym poziomie, który wyraża się w doskonałej technicznie jakości obrazowania, z uwzględnieniem możliwie jak najmniejszej dawki promieniowania.

Zwiększone możliwości

Nowe urządzenie umożliwi zastosowanie tomosyntezy, jako techniki obrazowania piersi, co poprawi znacznie komfort pacjentek przez skrócenie czasu procedury i poprawę ergonomii ułożenia piersi podczas badania, redukując do minimum dyskomfort, który często mógł towarzyszyć badaniom metodami tradycyjnymi.

Cyfrowa obróbka poprawi także warunki pracy i ograniczy narażenie na promieniowanie techników i lekarzy biorących udział w trakcie tworzenia obrazów mammograficznych. To również całkowita eliminacja obecności chemii do obróbki klisz mammograficznych, co korzystnie wpłynie na ograniczenie szkodliwych czynników w środowisku pracy techników wykonujących badanie oraz korzyść dla środowiska naturalnego poprzez eliminację chemii fotograficznej. Kolejnymi korzyściami technologicznej rewolucji są: przyspieszenie procedury diagnostycznej i poprawa dokładności samego badania, które jest w stanie wykryć nawet bardzo niewielkie zmiany nowotworowe. To również poprawa dostępności do badań dla wszystkich pacjentek z rejonu obsługiwanego przez SPS ZOZ.

Obróbka, transfer i archiwizacja cyfrowa badań pozwala ponadto na porównanie wyników z historią diagnostyczną pacjentek oraz błyskawiczne przesłanie danych do konsultacji dodatkowej, jeśli nastąpi taka potrzeba.

 – Ogromnie się cieszę, że udało się pozyskać środki na tę inwestycję z RFIL – mówi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Inwestycje w zdrowie, choć kosztowne - są potrzebne, konieczne, a wręcz niezbędne, ponieważ przekładają się poprzez poprawę dostępności i jakości diagnostyki, na poprawę stanu zdrowia mieszkańców powiatu i ich bezpieczeństwo. Uważam, że zgodność całego Zarządu w tych kwestiach i systematyczne wspierania szpitala w miarę posiadanych środków to bardzo dobry kierunek działania, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Przeczytaj również: