25 kwietnia 2022

Konferencje

Nasze szpitale wyzwania i realia | Sopot | 11-13.05.2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w najważniejszym w tym roku spotkaniu dla Szpitali, SPZOZów oraz prywatnych centrów medycznych. Our Hospitals – Challenges & Reality to jedno z najciekawszych wydarzeń dla kadry zarządzającej. Wydarzenie zrealizowane w międzynarodowej formule z tłumaczeniem symultanicznym, wyjątkowe miejsce w Hotelu Haffner przy sopockiej plaży oraz olbrzymia dawka merytoryki.

Event cechuje międzynarodowa formuła z tłumaczeniem symultanicznym, wyjątkowe miejsce w Hotelu ***** przy sopockiej plaży oraz olbrzymia dawka merytoryki.

PROFIL UCZESTNIKÓW:

MANAGEROWIE I DYREKTORZY SZPITALI, PRYWATNYCH CENTRÓW MEDYCZNYCH, KLINIK REHABILITACYJNYCH, ZARZĄDY SPÓŁEK MEDYCZNYCH, SPZOZ ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZARZĄDZANIEM W OCHRONIE ZDROWIA / MANAGERS AND DIRECTORS OF HOSPITALS, PRIVATE MEDICAL CENTERS, REHABILITATION CLINICS, BOARDS OF MEDICAL COMPANIES, SPZOZ AND PEOPLE INTERESTED IN HEALTH MANAGEMENT

Miejsce: Hotel Haffner, SOPOT, Jana Jerzego Haffnera 59

Więcej informacji na stronie https://ohcr.pl/pl/o-konferencji.

Przeczytaj również: