24 listopada 2023

Inwestycje

NAJLEPSZE SZPITALE PUBLICZNE W POLSCE

BFF Banking Group opublikował wyniki 8. edycji zestawienia “Liderzy Zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale publiczne”. Ranking docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną. Jego celem jest promocja najlepszych praktyk w publicznej służbie zdrowia oraz sprawdzenie, które szpitale osiągają najlepsze wyniki zarządcze.

Patronat Honorowy nad inicjatywą objął Rzecznik Praw Pacjentów oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Współorganizatorem zestawienia oraz jej partnerem medialnym jest dziennik Rzeczpospolita. Partnerami instytucjonalnymi są Polska Federacja Szpitali, Polska Unia Szpitali Klinicznych oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.

- Liderzy Zarządzania to jedyny ranking w Polsce, który skupia się na finansach szpitali. To inicjatywa BFF kontynuowana przez wiele lat – tegoroczna edycja jest już 8. – mówi Krzysztof Kawalec, Prezes BFF Banking Group w Polsce. Projekt z roku na rok dynamicznie się rozwija i dostosowuje do realiów bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia. Przy najnowszej edycji, podobnie jak w ubiegłym roku, oprócz oceny wybranych wskaźników finansowych, zwracamy też uwagę na inny, znaczący aspekt funkcjonowania szpitali, mianowicie na jakość opieki nad pacjentami. – dodaje. 

*** 

W 8. edycji zestawienia „Liderzy Zarządzania” udział wzięło 316 szpitali. Ocenie zostały poddane wskaźniki takie jak: rentowność sprzedaży, dynamika kontaktu z NFZ, płynność szybka, dynamika aktywów. Dodatkowo wszystkie jednostki podzielone zostały na następujące kategorie: 3 według wartości przychodu z NFZ (20-99 mln zł, 100-199 mln zł, powyżej 200 mln zł) oraz Szpitale Kliniczne i Instytuty. W tym roku, po raz drugi, przyznana została też nagroda specjalna dla „Szpitala najbardziej przyjaznego dla Pacjentów”.

Autorem obliczeń jest BFF Banking Group. Metodologia została opracowana przez czołowych ekspertów sektora medycznego, zaangażowanych w projekt poprzez uczestnictwo w Radzie Programowej: Radosława Moksa, Przewodniczącego Rady Programowej, Członka Zarządu BFF Banking Group w Polsce; Dorotę Gołąb- Bełtowicz, Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie; Renatę Ostrowską, Managera, Credit Risk Evaluation w BFF Banking Group w Polsce; Prof. Jarosława Fedorowskiego, Prezesa Polskiej Federacji Szpitali; Dr Jerzego Gryglewicza, Eksperta rynku medycznego IZWOZ, Jakuba Kraszewskiego, Przewodniczącego Polskiej Unii Szpitali Klinicznych.

Najlepiej zarządzane szpitale w Polsce:

I. Szpital Najbardziej Przyjazny Pacjentom

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

II. Kategoria: Kontrakt z NFZ od 20 do 99 mln zł

 1. SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY
 2. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE
 3. SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE
 4. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE FROMBORKU
 5. SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. KS. BISKUPA JÓZEFA NATHANA W BRANICACH
 6. WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR. JÓZEFA BEDNARZA W ŚWIECIU
 7. SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE
 8. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE
 9. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻUROMINIE
 10. SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU

III. Kategoria: Kontrakt z NFZ od 100 do 199 mln zł

 1. WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
 2. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ
 3. POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - BĘDZIN I CZELADŹ
 4. SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA
 5. SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE
 6. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE
 7. SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU
 8. SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM. DR. JANUSZA DAABA W PIEKARACH ŚLĄSKICH
 9. WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE
 10. WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR EMILA WARMIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY

IV. Kategoria: Kontrakt z NFZ powyżej 200 mln zł

 1. BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W BIAŁYMSTOKU
 2. WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W POZNANIU
 3. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  W OLSZTYNIE
 4. CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY
 5. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
 6. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU
 7. WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI
 8. WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU
 9. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE
 10. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE

V. Kategoria: Instytuty i Szpitale Kliniczne

 1. INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W WARSZAWIE
 2. UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU
 3. GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
 4. UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE W GDAŃSKU
 5. INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE
 6. SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
 7. UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
 8. ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
 9. UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU &  SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE
 10. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

*** 

BFF Banking Group

BFF Banking Group jest wiodącym, niezależnym graczem w Europie, specjalizującym się w faktoringu i zarządzaniu należnościami administracji publicznej, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, płatnościami bankowymi i korporacyjnymi. Grupa działa we Włoszech, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Polsce, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii. Jest obecna także w Niemczech, Holandii i Irlandii, gdzie oferuje depozyty on-line. Obsługuje w sumie 12 państw w całej Europie. BFF jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie. 

www.bff.com 

 

Przeczytaj również: