18 maja 2021

Planowane inwestycje

Na drodze do uruchomienia oddziału przeszczepowego

Wielospecjalistyczny Szpital w Gorzowie Wlkp. planuje otworzyć na swoim terenie oddział przeszczepowy. Ośrodek przeszczepów szpiku w Gorzowie może być wiodącym na arenie międzynarodowej. Szpital zdaniem ekspertów ma ogromny potencjał, a tworzący się w lecznicy oddział przeszczepowy komórek krwiotwórczych  może jedynie pomóc w jej rozwoju. Konieczne w tym celu będzie jednak wdrożenie nowych koncepcji i rozwiązań.

 

Wpływ nukleotydów na krwiotwórcze komórki macierzyste oraz progenitorowe na lepsze poznanie regulacji procesów krwiotworzenia, a także na opracowanie nowych terapii terapeutycznych dla pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego – to temat wykładu prof. dr. hab. Mariusza Ratajczaka, lekarza i naukowca na stałe współpracującego z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 17 maja w jego wykładzie uczestniczyła kadra medyczna Kliniki Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz słuchacze 4. roku wydziału lekarskiego tej uczelni, którzy właśnie obywają studencie praktyki.

- Szpital w Gorzowie ma ogromny potencjał i świetną kadrę, w przyszłości może być konkurencyjny na arenie międzynarodowej – tak o tworzącym się w lecznicy oddziale przeszczepowym komórek krwiotwórczych - mówił 17 maja prof. dr hab. Mariusz Ratajczak, pierwszy Polak, który otrzymał prestiżową Nagrodę im. Karla Landsteinera za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transfuzjologii i hematologii. -  Zachęcam cały pracujący tu zespół do prób wdrożenia nowych koncepcji i nowych rozwiązań leczniczych, które w mojej ocenie mogą mieć ogromne znaczenie w poprawie skuteczności leczenia. 

Prof. Mariusz Ratajczak jest laureatem „polskiego Nobla” za odkrycie nowego typu komórek macierzystych w szpiku kostnym i krwi pępowinowej, które dają nadzieję na leczenie w przyszłości uszkodzonych narządów wewnętrznych, a jego prace naukowe zostały zacytowane w świecie naukowym blisko 16 tysięcy razy.

Zaproponowana przez prof. Ratajczaka metoda pozwala na przyspieszenie odnowy zarówno białych krwinek jak i płytek krwi, których pacjent po przeszczepie krwi jest niemal całkowicie pozbawiony.

Przeczytaj również: